Mogelijk gemaakt door:

Studie: combinatiesupplement effectief bij acute stress

12-11-2021

Van magnesium, groene thee- en rhodiola-extract is aangetoond dat ze een stress en angst verlichtend effect hebben. Een interessante Engelse studie onderzocht of deze nutriënten in een combinatiesupplement mogelijk een (synergetisch) effect zouden kunnen hebben op acute stress. De resultaten bleken positief te zijn.

Opzet van de studie
De studie werd opgezet als een dubbelblind gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek. Aan het onderzoek namen 100 volwassenen met matige stress deel. Zij werden in 4 groepen verdeeld. De eerste groep kreeg eenmalig 150 mg magnesium, 0,7 mg vitamine B6, 100 mcg foliumzuur, 1,25 mcg B12, 125 mg groene thee-extract (met 40% L-theanine) en 222 mg rhodiola. De tweede en de derde groep kregen dezelfde supplementen als de eerste groep, maar dan zonder groene thee- respectievelijk rhodiola-extract. De vierde groep kreeg een placebo.

Omdat de onderzoekers het effect van de verschillende supplementencombinaties wilden meten op acute stress, ondergingen de deelnemers na suppletie de Trier Social Stress Test (TSST). Dit is een test die gebruikt wordt om bij menselijke onderzoeksdeelnemers stress op te wekken. Dit wordt gedaan door situaties na te bootsen waarvan bekend is dat die in het dagelijks leven stress opleveren. Om de mate van acute stress bij de deelnemers te beoordelen, werd eeg-onderzoek (elektro-encefalografie) gedaan en werden onder andere cortisol, bloeddruk en hartslagvariabiliteit gemeten. Ook werd de deelnemers gevraagd verschillende vragenlijsten in te vullen.

Resultaten
Uit het eeg bleek dat het combinatiesupplement met magnesium, B-vitaminen, rhodiola- en groene thee-extract leidde tot significant meer thèta-golven in rusttoestand ten opzichte van de placebo en het combinatiesupplement zonder groene thee-extract. Verhoogde thèta-golven zijn een indicatie voor een ontspannen, alerte toestand, waarbij men minder stress, angst en stemmingswisselingen ervaart.

Conclusie
De onderzoekers suggereren dat een combinatie van magnesium, B-vitaminen, rhodiola- en groene thee-extract een veelbelovende combinatie van ingrediënten kan zijn voor een betere stresshantering. Daarnaast zou het bescherming kunnen bieden tegen de negatieve effecten van blootstelling aan stress. De onderzoekers geven aan dat meer onderzoek gewenst is.

Referentie
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1028415X.2021.1909204

Terug