Mogelijk gemaakt door:

Combinatie boswellia en ongedenatureerd collageen effectief bij osteoartritis

02-02-2022

Combinatie van boswellia en ongedenatureerd collageen type II effectief bij osteoartritis 

Bij osteoartritis (artrose) spelen zowel mechanische als immunologische mechanismen een rol. Van zowel boswellia-extract als ongedenatureerd collageen type II (UC-II) is aangetoond dat ze niet alleen gewrichtsontsteking verminderen maar ook ziekteprogressie afremmen door het verdwijnen van kraakbeen te remmen. Een recente Indiase pilotstudie suggereert dat gecombineerde suppletie met boswellia en UC-II zeer effectief is in het verminderen van osteoartritis-symptomen. 

Studieopzet 
Aan de eenarmige observationele studie deden 23 vrouwen en 17 mannen in de leeftijd tussen 40 en 80 jaar mee. Alle deelnemers waren gediagnosticeerd met osteoartritis van de knie. Zij namen gedurende 3 maanden elke dag een supplement met 100 mg boswellia-extract gestandaardiseerd op 20% AKBA, en 40 mg ongedenatureerd collageen type II (UC-II). Op dag 0, 5, 15, 30 60 en 90 bezochten zij een van de drie studiecentra en werd de veiligheid en effectiviteit van de interventie geëvalueerd aan de hand van diverse vragenlijsten. 

Resultaten 
De werkzaamheid van de combinatie boswellia en UC-II werd vastgesteld op basis van opgetreden verandering in pijn, stijfheid en fysiek functioneren met behulp van de visueel analoge schaal (VAS) en de Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC).De interventie resulteerde bij alle deelnemers in een significante en progressieve afname van pijn en stijfheid en een significante toename van de gewrichtsfunctie, reeds vanaf het eerste evaluatiemoment. De gemiddelde VAS-score daalde met 72,8% en de WOMAC-totaalscore met gemiddeld 75,6% na 90 dagen.  

Conclusie 
Uit deze pilotstudie bleek dat een gecombineerde interventie met ongedenatureerd collageen type II en boswellia de symptomen van osteoartritis aanzienlijk kan verminderen en bovendien goed werd verdragen zonder nadelige effecten. De onderzoekers suggereren dat de multimodalebenadering van osteoartritis met UC-II en boswellia tot een betere controle van de ziektesymptomen kan leiden. De therapeutische werkzaamheid van deze combinatie moet verder worden onderzocht in klinische (gerandomiseerde)studies.

Terug