Mogelijk gemaakt door:

Chroom en magnesium samen effectiever tegen insulineresistentie

25-11-2016

Chroom en magnesium samen effectiever tegen insulineresistentie

Insulineresistentie (afgenomen insulinegemedieerde glucoseopname in cellen) is kenmerkend voor metabool syndroom en diabetes type 2. Verschillende voedingsstoffen helpen de insulinegevoeligheid te verbeteren, waaronder chroom en magnesium. Een Chinese humane studie toont aan gecombineerde suppletie met chroom en magnesium effectiever is tegen insulineresistentie dan suppletie met alleen chroom of magnesium.

Aan de placebogecontroleerde studie namen 120 volwassenen (45-59 jaar) deel met aangetoonde insulineresistentie (insuline resistentie index > 1,2) en een BMI (body mass index) boven 24 (kg/m2). De proefpersonen hadden (nog) geen diabetes type 2. Gedurende 3 maanden slikten de proefpersonen een supplement met chroom (160 μg/dag), magnesium (200 mg/dag), chroom en magnesium (respectievelijk 160 μg/dag en 200 mg/dag) of placebo. De nuchtere bloedglucosespiegel en nuchtere insulinespiegel werden gemeten om het effect van suppletie op de mate van insulineresistentie vast te stellen. De IRI (insuline resistentie index) werd berekend als volgt: nuchtere insulinespiegel (in μIU/ml) x nuchtere glucosespiegel (in mmol/l) / 22,5. Alleen suppletie met de combinatie van chroom en magnesium leidde tot significante afname van de nuchtere bloedglucosespiegel (met 0,37 mmol/l), nuchtere insulinespiegel (met 2,91 μIU/ml) en IRI (met 0,6), vergeleken met placebo. Suppletie met de combinatie van chroom en magnesium leidde tot significante toename van de genexpressie van GLUT4 (glucose-transporter-4) en significante afname van de genexpressie van GSK3β (glycogen-synthase-kinase-3β) in geactiveerde T-lymfocyten, die model staan voor insulinegevoelige weefsels (zoals lever, spieren, vetweefsel). Toename van GLUT4-activiteit is geassocieerd met verbetering van de insulinegemedieerde glucoseopname; afname van GSK3β-activiteit zorgt voor een betere werking van insulinereceptoren.

Bron: Dou M et al. Combined chromium and magnesium decreases insulin resistance more effectively than either alone. Asia Pac J Clin Nutr 2016;25(4):747-753.

Terug