Mogelijk gemaakt door:

Studie: bio-geoptimaliseerd Curcuma longa-extract effectief bij artrose

11-09-2020

Artrose (osteoartritis) treft wereldwijd 240 miljoen mensen. Het kenmerkt zich door pijnklachten, ochtendstijfheid en afname van mobiliteit. Artrose komt vaker voor bij personen met overgewicht en bij ouderen. De huidige behandeling bestaat in eerste instantie vooral uit pijnstillende medicatie zoals paracetamol en NSAID’s; deze hebben echter de nodige bijwerkingen. Om deze reden wordt gezocht naar veiligere alternatieven. Uit een Belgische studie bleek een bio-geoptimaliseerd Curcuma longa-extract (BCL) een positief effect te hebben op artrose van de knie.

Opzet van de studie
De studie werd opgezet als een prospectief, gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek. De onderzoeksgroep bestond uit 150 personen, met een leeftijd tussen de 45 en 80 jaar. Alle deelnemers waren gediagnosticeerd met knieartrose volgens de klinische en radiologische criteria van het American College of Rheumatology (ACR). Voorwaarde was een pijnscore van minimaal 40 mm op de visueel analoge schaal (VAS) van 0-100 mm. Een ander selectiecriterium was dat zij paracetamol en/of NSAID’s (niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen) voor hun klacht gebruikten. Tijdens het onderzoek was het toegestaan om dit te blijven doen. De proefpersonen werden willekeurig in 3 groepen verdeeld, die een placebo dan wel Curcuma longa-extract in een lage (186,68 mg/dag) of in een hoge dosering (280,02 mg/dag) kregen. De capsules werden gedurende 3 maanden, tweemaal daags, ingenomen bij het ontbijt en de avondmaaltijd.

Resultaten
De resultaten werden primair beoordeeld op basis van de Patient Global Assessment of Disease Activity (PGADA) en de serumconcentratie van sColl2-1, een biomarker van kraakbeenafbraak. Daarnaast keek men naar de pijnscore op de 100 mm-VAS, de Knee injury and Osteoartritis Outcome Score (KOOS) en het gebruik van paracetamol en/of NSAID's.

In vergelijking met placebo lieten zowel de lage als hoge dosering curcumine een verbetering van PGADA zien. PGADA en de artrose-biomarkers toonden aan dat pijnklachten bij knieartrose snel en significant afnamen. Bovendien werd het Curcuma longa-extract goed verdragen, zonder ernstige bijwerkingen.

Conclusie
Een bio-geoptimaliseerd Curcuma longa-extract lijkt veelbelovend bij de behandeling van pijnklachten bij knieartrose. En is wellicht ook veelbelovend bij artrose elders in het lichaam. Het kan naast reguliere pijnstillers als paracetamol en NSAID’s gebruikt worden. Mogelijk kan de dosering van de reguliere pijnstillers zelfs naar beneden bijgesteld worden. Daarnaast is het een middel zonder ernstige bijwerkingen.

Bron
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6661105/

Terug