Mogelijk gemaakt door:

Astaxanthine verbetert het immuunsysteem van duursporters

14-10-2022

Stress ten gevolge van fysieke inspanning kan, net als psychische stress, het immuunsysteem onderdrukken. Hierdoor wordt de gevoeligheid voor infecties groter en neemt de kans op gezondheidsklachten toe. Bij atleten, bij wie doorgaans sprake is van mentale stress én zware fysieke inspanning, uit zich dit vooral in een verhoogde vatbaarheid voor klachten van de bovenste luchtwegen, al dan niet infectieus, en een verminderd psychisch welbevinden. Amerikaanse onderzoekers wilden weten welk effect de superantioxidant astaxanthine had op het psychisch welbevinden en het immuunsysteem bij duursporters en kwamen tot interessante conclusies.

Opzet van de studie
De onderzoeksgroep bestond uit tweeëndertig gezonde mannelijke en vrouwelijke recreatieve hardlopers. Alle deelnemers waren ervaren hardlopers en gewend om te trainen voor hele of halve marathons. De helft van de groep kreeg gedurende 3 weken voor en 1 week na een hele of halve marathon dagelijks een supplement met 8 mg astaxanthine. Het ging om een natuurlijke vorm van astaxanthine van de Haematococcus pluvialis-alg. De andere helft van de hardlopers kreeg een placebo. De deelnemers hielden een dagboek bij over hun algehele gezondheidstoestand en specifieke klachten met betrekking tot de bovenste luchtwegen (URTC’S, Upper Respiratory Tract Complaints). De URTC-gerelateerde symptomen waren onder andere een verstopte neus, loopneus, keelpijn, niezen en hoesten. Veranderingen in de gemoedstoestand werden beoordeeld aan de hand van een gevalideerde vragenlijst. Door middel van speeksel- en ontlastingsmonsters werd respectievelijk cortisol (hormoon dat geproduceerd wordt door de bijnierschors en dat stijgt als reactie op stress) gemeten en het darmmicrobioom in kaart gebracht. Er werd hierbij gekeken naar onder andere bifidobacteriën, lactobacillus en Streptococcus thermophilus en de verhouding tussen Firmicutes en Bacteroidetes.

Resultaten
Na 4 weken rapporteerde de groep astaxanthine-gebruikers significant minder klachten van de bovenste luchtwegen (78%), een significant beter welbevinden (14%) en een lager cortisol (25%) in vergelijking met de placebogroep. Daarnaast was er na suppletie met astaxanthine een verhoging zichtbaar van het hoeveelheid Streptococcus thermophilus in het darmmicrobioom.

Conclusie
De onderzoekers suggereren dat astaxanthine het immuunsysteem en het algeheel welbevinden kan verbeteren na stress in de vorm van duurtraining en competitie. Zij verwachten dat dit veroorzaakt wordt door gunstige veranderingen die astaxanthine teweegbrengt in het darmmicrobioom en de darm-hersen-as. Astaxanthine zou hiermee mogelijk niet alleen een interessant supplement zijn voor intensieve sporters maar ook voor mensen die veel psychische stress ervaren of zware fysieke inspanningen moeten leveren.

Referentie
https://www.ecronicon.com/ecnu/ECNU-17-01049.php

Terug