Mogelijk gemaakt door:

Astaxanthine beschermt hersencellen

25-11-2016

Astaxanthine beschermt hersencellen tegen beschadiging en sterfte door amyloïd-β oligomeren

De accumulatie en aggregatie van amyloïd-β peptide (Aβ) in de hersenen speelt een centrale rol in de pathogenese van de ziekte van Alzheimer. Oplosbare Aβ-oligomeren (één van de vormen waarin Aβ kan samenklonteren) zijn neurotoxines die binden aan zenuwcellen en zorgen voor beschadiging en sterfte van zenuwcellen, mede door het veroorzaken van oxidatieve stress en neuro-inflammatie. Hierdoor treden op termijn cognitieve deficits op die kenmerkend zijn voor de ziekte van Alzheimer. In een in-vitro studie (2016) met zenuwcellen uit de hippocampus is aangetoond dat astaxanthine deze neuronen beschermt tegen beschadiging door Aβ-oligomeren.

De hippocampus, een hersengebied dat deel uitmaakt van het limbische systeem, is belangrijk voor denken en geheugen, ruimtelijke oriëntatie en (overlevings)gedrag. Aanvankelijk treedt bij de ziekte van Alzheimer vooral versneld verlies op van hersenweefsel in de hippocampus (de hippocampus krimpt); in een later stadium is een veel groter deel van de hersenen aangetast. De in-vitro studie suggereert dat astaxanthine, een carotenoïde met zeer krachtige antioxidatieve, ontstekingsremmende en neuroprotectieve effecten, het ziekteproces bij alzheimer kan remmen. De onderzoekers toonden aan dat astaxanthine neuronen uit de hippocampus beschermt tegen (reeds bekende) schadelijke effecten van Aβ-oligomeren. Astaxanthine beschermt tegen oxidatieve stress (door verhoging van de productie van vrije radicalen in mitochondriën), remt NFATc4-activering (NFATc4 is een transcriptiefactor geassocieerd met een verstoorde calciumsignalering, degeneratie van neuronen en cognitieve achteruitgang) en gaat remming van de genexpressie van RyR2 tegen (type-2 ryanodine receptoren zijn cruciaal voor de synapsfunctie van neuronen in de hippocampus en voor het geheugen).

Astaxanthine kan de bloed-hersenbarrière passeren en is een veelbelovend supplement voor de preventie en behandeling van neurologische en neurodegeneratieve aandoeningen waarbij oxidatieve stress en neuro-inflammatie een belangrijke rol spelen, zoals de ziekte van Alzheimer.

Bron: Lobo P et al. Astaxanthin protects primary hippocampal neurons against noxious effects of Aβ-oligomers. Neural Plast. 2016;2016:3456783.

Terug