Mogelijk gemaakt door:

Ashwagandha-extract potentieel sportsupplement

16-02-2016

Ashwagandha-extract potentieel sportsupplement

Suppletie met een ashwagandha-supplement kan volgens een nieuwe gerandomiseerde, prospectieve, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde klinische studie onder andere bijdragen aan het verbeteren van spierkracht, -grootte en -herstel. Ashwagandha kan verder uitkomst bieden als ondersteuning bij stress en slaap, het draagt bij aan het verbeteren van de hormoonbalans, de seksuele functie en de vruchtbaarheid, het helpt bij gewichtsbeheersing en ondersteunt daarnaast de stofwisseling en de bijnierfunctie.

In een studie (2015) met een specifiek ashwagandha-extract (KSM-66, gestandaardiseerd op 5% withanolides) werd acht weken suppletie met ashwagandha in combinatie met een krachttrainingsprogramma geassocieerd met aanzienlijk lagere niveaus van door inspanning geïnduceerde spierbeschadiging, significant grotere gehalten testosteron in het bloed, een significant grotere toename van spiermassa in armen en borst en een significant grotere afname van lichaamsvet in vergelijking met een placebo.

Verdere voordelen van ashwagandha voor de gezondheid zijn onder andere ondersteuning bij stress, ondersteuning van de cognitieve functie, ondersteuning bij slaap, ondersteuning van de stofwisseling, ondersteuning van de bijnierfunctie en de seksuele functie, en meer.

Andere gepubliceerde studies toonden eerder de werkzaamheid van ashwagandha in relatie tot toenemende kracht en uithoudingsvermogen, echter is dit de eerste studie waarbij een specifiek gestandaardiseerd ashwagandha-extract met 5% withanolides gebruikt werd en er significante effecten gevonden zijn op spierkracht, spiergrootte en spierherstel. Deze studie bevestigt daarnaast ook de resultaten van een eerder gepubliceerde klinische studie welke aantoont dat ashwagandha effectief is in het verhogen van de natuurlijke testosteronproductie bij mannen.

Er deden 57 deelnemers mee aan de studie, de mannen waren tussen de 18 en 50 jaar oud en hadden weinig tot geen ervaring met krachttraining. Ze werden gerandomiseerd naar placebo of het ashwagandha-supplement (in een dosering van twee keer daags 300 mg). De studie duurde acht weken. Er werden significante verschillen waargenomen in de groep van mannen die het supplement met ashwagandha gebruikten. Deelnemers in de ashwagandha-groep hadden een significant grotere toename in spierkracht, - grootte en -herstel, ook de testosterongehalten waren significant hoger in de ashwagandha-groep vergeleken met de placebogroep.

Alhoewel deze resultaten zeer duidelijk en positief zijn zou het goed zijn meer onderzoek uit te voeren met ashwagandha op dit gebied. Hierbij zou men een grotere steekproefomvang kunnen kiezen en de duur van de onderzoeksperiode kunnen verlengen. Onderzoek moet daarnaast gedaan worden voor verschillende populaties, dus zowel mannen als vrouwen, en ook oudere volwassenen van beide geslachten.

Referentie
Wankhede S et al. Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2015 Nov 25;12:43. doi: 10.1186/s12970-015-0104-9. http://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-015-0104-9

Terug