Mogelijk gemaakt door:

Algoritme voor het bepalen van de juiste dosering vitamine D

11-03-2022

In een vorig jaar verschenen publicatie in Nutrients is een praktisch algoritme beschreven dat kan helpen bij het bepalen van de juiste dosering vitamine D voor het optimaliseren van de calcidiolbloedspiegel en het daarna behouden van een optimale spiegel.

In de westerse samenleving lopen veel mensen een hoog risico op een vitamine D-gebrek. Een groot aantal chronische aandoeningen is geassocieerd met lage vitamine D-status. Bij grote groepen, mensen met een bepaald dieet, die weinig buiten komen en mensen met aandoeningen zoals metabole ziekten, maag-darmaandoeningen, luchtwegaandoeningen en infectieziekten is het zinvol om de calcidiolspiegel in het bloed te meten. Het meest optimaal is een calcidiolspiegel van ten minste 100 nmol/l, terwijl een spiegel van 75-100 nmol/l wordt aangemerkt als voldoende. Alles onder de 75 nmol/l is onvoldoende, waarbij er bij <25 nmol/l sprake is van een ernstig gebrek.

Bij mensen met een ernstig gebrek is het natuurlijk van groot belang om de vitamine D-status te verhogen met therapeutische doseringen vitamine D3 gedurende 3 maanden. De doseringen op basis van de bepaling van de calcidiolspiegel en leeftijd worden weergegeven in het algoritme. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de maximale dagdosering in Nederland (75 mcg) lager is dan de hier geadviseerde doseringen. Wanneer na herbepaling blijkt dat een optimale vitamine D-status is bereikt, kan worden volstaan met een onderhoudsdosering van 25-50 mcg/dag (bij kinderen lager). Ook geeft de auteur richtlijnen voor dosering bij mensen bij wie de calcidiolspiegel niet kan worden bepaald en waaraan kan worden gedacht bij mensen bij wie ondanks juiste doseringen geen verbetering van de vitamine D-status optreedt.

Figuur 1

Referentie
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/12/4415/html

Terug