Mogelijk gemaakt door:

LGG wegbereider gezonde darmflora

27-05-2015

De gezondheidseffecten van het populaire probioticum Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) zijn mede toe te schrijven aan beïnvloeding van het hele ecosysteem (microbioom) in het maagdarmkanaal. LGG bevordert daarbij de activiteit van gunstige darmbacteriën zoals bifidobacteriën. Dit concludeert de onderzoeksgroep van Claire Fraser aan de universiteit van Maryland. Zij maakte gebruik van de nieuwste metagenomics analysemethoden om het intestinale microbioom van 12 gezonde ouderen nauwkeurig in kaart te brengen, voorafgaande en na gebruik van LGG. LGG-suppletie leidde tot toename van de expressie van verschillende gunstige bacteriesoorten in het maagdarmkanaal waaronder Bifidobacterium, Bacteroides, Eubacterium, Roseburia en Faecalibacterium. De studie geeft nieuw inzicht in hoe probiotica kunnen werken.

De 12 ouderen tussen 65 en 80 jaar, die aan de studie meededen, namen gedurende 28 dagen LGG in, tweemaal daags een dosis van 10 miljard cfu (colony forming units). Bij aanvang van de studie, direct na afloop van LGG-suppletie (dag 28) en 28 dagen na het stoppen met LGG-suppletie (dag 56) werd de ontlasting onderzocht met behulp van innovatieve analysemethoden (16S rRNA pyrosequencing, metagenomic en metatranscriptomic sequencing) om veranderingen in structuur en functie van de permanent aanwezige darmflora vast te stellen. Darmbacteriën communiceren intensief met elkaar en met hun gastheer en vormen een samenhangend ecosysteem dat meer is dan de som der delen. LGG, een enkele probiotische bacteriestam, bleek na orale inname in staat om significante verschuivingen aan te brengen in het microbioom van de gastheer met toename van de expressie van onder meer Bacteroides, Eubacterium, Faecalibacterium, Roseburia en Bifidobacterium. Eén van de gevolgen was toename van de productie van het gunstige boterzuur (butyraat) door Roseburia en Eubacterium. Boterzuur ontstaat bij de fermentatie van voedingsvezels door darmbacteriën. Het korte-keten vetzuur heeft ontstekingsremmende en neuroprotectieve effecten, fungeert als brandstof voor de darmmucosa, gaat lekkende darm tegen en bevordert een gezonde stofwisseling bij de gastheer. Daarnaast zorgde LGG voor verbetering van de aanhechting van Bifidobacterium aan het darmslijmvlies door toename van pili (haarachtige structuren) op de melkzuurbacteriën. Voorheen keken onderzoekers vooral naar de directe wisselwerking tussen probioticum en gastheer (zoals het effect op het immuunsysteem, competitieve binding aan het darmslijmvlies, productie van bacteriocines door het probioticum) en niet zozeer naar de invloed van een probioticum op het intestinale microbioom. Deze studie laat zien dat de wetenschappelijk aangetoonde klinische effecten van LGG mede het gevolg zijn van activering van reeds in het maagdarmkanaal aanwezige gunstige bacteriesoorten, die hierdoor meer voor de gezondheid van de gastheer kunnen doen.

Eloe-Fadrosh EA, Brady A, Crabtree J et al. Functional dynamics of the gut microbiome in elderly people during probiotic consumption. MBio. 2015 Apr 14;6(2). doi: 10.1128/mBio.00231-15.

Terug