Mogelijk gemaakt door:

LGG verlicht klachten PDS

13-01-2015

LGG verlicht klachten PDS – probioticum zinvol bij prikkelbare darmsyndroom volwassenen

Een verstoorde darmflora (disbiose) speelt een belangrijke rol in het ziekteproces van prikkelbare darmsyndroom (PDS). Suppletie met een probioticum zou soelaas kunnen bieden. Klinische studies uit het verleden hebben echter niet veel opgeleverd; er zijn maar enkele bacteriestammen bekend die mogelijk invloed hebben op PDS. Goed nieuws is dat suppletie met LGG (Lactobacillus rhamnosus GG) helpt bij PDS bij volwassenen. Ook zorgt het ‘laag FODMAP dieet voor klachtenverlichting. Dit blijkt uit een Deense studie die is gepubliceerd in het World Journal of Gastroenterology.

Uit eerder onderzoek was bekend dat probiotica met LGG helpen bij kinderen met PDS-gerelateerde buikklachten, maar de effectiviteit bij volwassenen met PDS stond nog niet vast. Aan de gerandomiseerde, gecontroleerde studie met de duur van 6 weken deden 123 proefpersonen (18-74 jaar, 73% vrouw) met PDS mee, die voldeden aan Rome III diagnostische criteria. De behandeling bestond uit suppletie met LGG in een dosis van 6 miljard cfu per dag (n=41), een laag FODMAP dieet (n=42) of gebruikelijke westerse voeding (n=40, controlegroep). FODMAP staat voor Fermentation of Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols, restanten van koolhydraten in voeding die door bacteriën in de dikke darm gefermenteerd worden waarbij stoffen en gassen (zoals waterstof en methaan) ontstaan die verantwoordelijk kunnen zijn voor PDS-klachten.

De deelnemers vulden iedere week twee vragenlijsten in via een IBS zelfmonitoring webapplicatie: de IBS-SSS (IBS severity score system) en IBS-QOL (IBS quality of life). Uit de vragenlijsten kan worden opgemaakt of een behandeling leidt tot vermindering van PDS-klachten en een betere kwaliteit van leven.

Zowel suppletie met LGG als het laag FODMAP dieet leidde tot significante daling van IBS-SSS (daling met gemiddeld 68 resp. 133 punten), vergeleken met het controledieet (daling met gemiddeld 34 punten). De IBS-QOL score daalde meer in de dieet- en LGG-groepen, maar deze daling was niet-significant vergeleken met de controlegroep. Het laag FODMAP dieet was effectiever dan LGG-suppletie, maar de uitval in de dieetgroep was twee keer zo groot als in de LGG-groep, voornamelijk omdat deelnemers moeite hadden met het dieet. De studie  concludeert dat een probioticum met LGG kan worden ingezet bij PDS, vooral bij PDS-subtypes met diarree of afwisselend diarree en obstipatie.

Hier is het artikel in zijn geheel te lezen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4239510/

Lees meer over de probioticastam Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) in dit artikel: Probiotica van groot belang voor onze gezondheid.

Terug