Mogelijk gemaakt door:

DHA effectiever bij subklinische ontstekingen

09-06-2017

Subklinische ontstekingen worden herkend als een van de belangrijkste oorzaken voor de ontwikkeling van artherosclerose en ischemische hartziekte. Er komen steeds meer aanwijzingen uit diverse onderzoeken dat omega 3-vetzuren, voornamelijk EPA en DHA, de ontstekingsbevorderende status verlagen die geassocieerd wordt met obesitas en het metabool syndroom. Tot voor kort was nog niet precies duidelijk wat de rol is van EPA of DHA afzonderlijk, en of de effecten tussen mannen en vrouwen verschillen. In de onderzoeken die tot op heden zijn gedaan werden EPA en DHA samen ingezet, hierdoor is niet duidelijk wat de verschillen zijn tussen EPA en DHA en het effect op de concentratie van plasmalipiden en ontstekingsmarkers. Tevens zijn bijna alle beschikbare gerandomiseerde, dubbel blind gecontroleerde onderzoeken niet opgezet met als doel het effect te onderzoeken van exclusief EPA of DHA op subklinische ontstekingen en daarbij werden er waarschijnlijk te lage doseringen gebruikt voor een krachtig resultaat. Verder heeft het verschil tussen man en vrouw en het effect van EPA en DHA per sekse op het gebied van ontstekingsmarkers grote interesse.

Om deze redenen is een dubbelblind, gerandomiseerd, gecontroleerde studie opgezet onder gezonde mannen (n=48) en gezonde vrouwen (n= 106) met abdominale obesitas en laaggradige ontstekingen. De proefpersonen kregen per periode (3 perioden) van 10 weken 2,7 gram EPA per dag, 2,7 gram DHA per dag en de controle groep kreeg mais olie. Tussen elke periode zat 9 weken waarin geen supplement werd gebruikt. De uitkomsten geven inzicht in de verschillen tussen de effecten van EPA en DHA (herveresterde triglyceriden, 90% puur) op ontstekingsmarkers en bloedlipiden in mannen en vrouwen met risico op cardiovasculaire aandoeningen.

DHA in vergelijking met EPA leidde tot een verlaging van interleukine-18 (IL-18)* en een grotere toename van adiponectine*. Tussen DHA en EPA, veranderingen in CRP, IL-6* en tumornecrosefactorα (TNF-α)* , waren niet significant.

* zie verklarende woordenlijst

DHA in vergelijking met EPA gaf een meer uitgesproken vermindering in triglyceriden en in de cholesterol: HDL-ratio en een grotere toename van HDL-cholesterol en LDL-cholesterol. De toename in LDL-cholesterol concentraties voor de DHA-groep vergeleken met de EPA-groep was significant bij mannen maar niet bij vrouwen.

Conclusie
DHA is effectiever dan EPA in het verlagen van specifieke ontstekingsmarkers en heeft een sterker effect op de bloedlipiden. Aanvullende studies zijn nodig om te bepalen wat het effect op de lange termijn is van DHA-suppletie wat betreft het risico op cardiovasculaire aandoeningen.

Verklarende woordenlijst 
Adiponectine is een eiwit dat vrijwel uitsluitend wordt aangemaakt in vetcellen. Bij mensen met overgewicht is de adiponectine-concentratie in het bloed lager dan bij mensen met een normaal gewicht. Een lage adiponectine-concentratie is geassocieerd met een verminderde insulinegevoeligheid.

Interleukine-18 (IL-18) ook bekend als interferon-gamma inducerende factor) is een eiwit dat bij mensen wordt gecodeerd door het IL18 gen. Het eiwit dat door dit gen wordt gecodeerd, is een proinflammatoire cytokine.

Interleukine-6 (IL-6) is een cytokine, betrokken bij zowel pro-inflammatoire als anti-inflammatoire reacties.

Tumornecrosefactor α, afgekort TNFα, is een cytokine. TNFα stimuleert de ontstekingsreactie in het lichaam. Hierdoor kan het tumorcellen doden.

Referentie
http://ajcn.nutrition.org/content/104/2/280.long

Terug