Mogelijk gemaakt door:

Studies met MSM, glucosamine en chondroïtine

effectief bij osteoartritis

01-dec-2000

Abstract 1

Gerandomiseerd, dubbelblind, parallel, placebo-gecontroleerd onderzoek van orale glucosamine, methylsulfonylmethaan en de combinatie ervan bij osteoartritis

P.R. Usha en M.U.R. NaiduDepartment of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Nizam’s Institute of Medical Sciences, Hyderabad, India Abstract

Doel

Glucosamine, geclassificeerd als een langzaam werkend medicijn bij osteoartritis (SADOA) , is een effectief chondrobeschermend middel. Methylsulfonylmethaan (MSM), de geoxideerde vorm van dimethyl-sulfoxide, is een effectief natuurlijk analgeticum en ontstekingsremmend middel. Het doel van deze studie was het vergelijken van de werkzaamheid en veiligheid van orale glucosamine, methylsulfonylmethaan (MSM), een combinatie van beide en placebo in osteoartritis van de knie.

Patiënten en opzet

Er werden in totaal 118 zowel mannelijke als vrouwelijke patienten met lichte tot normale osteoartritis in het onderzoek opgenomen en gerandomiseerd om gedurende twaalf weken lang drie keer per dag, ofwel glucosamine 500 mg, ofwel MSM 500 mg, ofwel glucosamine plus MSM, ofwel placebo capsules in te nemen. Patiënten werden geëvalueerd bij aanvang van het onderzoek (dus vóór toediening van de medicijnen) en vervolgens na 2, 4, 8 en 12 weken behandeling inzake werkzaamheid en veiligheid. De effectiviteitsparameters die onderzocht werden, waren de pijnindex, de zwellingsindex, de visuele analoge schaal van de pijn intensiteit, de tijd die men nodig had om 15 meter te lopen, de Lequesne index , en het gebruik van hulpbiedende medicijnen.

Resultaten

In vergelijking met placebo verbeterden glucosamine, MSM en de combinatie ervan significant de verschijnselen en symptomen van osteoartritis. Statistisch gezien was er een significante afname van de gemiddelde (± SD) pijnindex van 1.74 ± 0.47 op de basislijn tot 0.65 ± 0.71 in week 12 met glucosamine (p<0.001). MSM verminderde de gemiddelde pijnindex significant van 1.53 ± 0.51 tot 0.74 ± 0.65, en een combinatiebehandeling resulteerde in een nog grotere verlaging van de gemiddelde pijnindex (1.7 ± 0.47 tot 0.36 ± 0.33; p<0.001). Na 12 weken nam de gemiddelde zwellingsindex met glucosamine en met MSM significant af, terwijl de afname in de zwellingsindex met combinatietherapie na twaalf weken nog groter was (1.43 ± 0.63 tot 0.14 ± 0.35; p < 0.05). De combinatie had een statistisch significante verlaging in de Lequesne index tot gevolg. Alle behandelingen werden goed verdragen.

Conclusie

Glucosamine, MSM en de combinatie ervan veroorzaakten een pijnstillend en ontstekingsremmend effect bij osteoartritis. Combinatie therapie liet een grotere werkzaamheid zien in de vermindering van de pijn en de zwelling en in de verbetering van het functionele vermogen van de gewrichten, dan de afzonderlijke middelen. Alle behandelingen werden goed verdragen. De pijnstillende en ontstekingsremmende activiteit deed zich sneller voor bij de combinatie dan bij glucosamine alleen. De conclusie kan worden getrokken dat de combinatie van MSM met glucosamine tot een grotere en snellere verbetering leidt bij patiënten met osteoartritis.

Werkzaamheid van een combinatie van FCH49 glucosamine hydrochloride, TRH122 natrium chondroïtinesulfaat met een laag moleculair gewicht en mangaan ascorbaat in de behandeling van osteoartritis

A. Das jr. en T.A. HammadHendersonville Orthopedics Associates Hendersonville, Noord-Carolina 28739 USA Abstract

Abstract 2

Werkzaamheid van een combinatie van FCH49 glucosamine hydrochloride, TRH122 natrium chondroïtinesulfaat met een laag moleculair gewicht en mangaan ascorbaat in de behandeling van osteoartritis

A. Das jr. en T.A. HammadHendersonville Orthopedics Associates Hendersonville, Noord-Carolina 28739 USA Abstract

Doelstellingen

Het doel van dit onderzoek was het evalueren van een oraal toegediende combinatie bestaande uit glucosamine HCL, natrium chondroïtinesulfaat en mangaan ascorbaat ter behandeling van osteoartritis (OA) in de knie.

Opzet

Een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek werd opgezet en uitgevoerd. Hiertoe werden 93 patiënten met OA in de knie van een enkelvoudige haard aangetrokken. De interventiegroep kreeg twee maal daags 1000 mg FCHG49 glucosamine HCL, 800 mg TRH122 natrium chondoïtinesulfaat met laag moleculair gewicht en 152 mg mangaan ascorbaat (Cosamin DS). Patiënten werden bij aanvang geëvalueerd en vervolgens gedurende een half jaar elke twee maanden. Het belangrijkste resultaat was de Lequesne Index van de hevigheid van osteoartritis in de knie (ISK).

Resultaten

Patiënten in de interventiegroep met een röntgenologisch lichte of matige OA (N=72) vertoonden een significante verbetering in de ISK na vier maanden en na zes maanden (respectievelijk P=0,003 en P=0,04). De mate van respons op de medicatie was 52% tegenover een respons van 28% op placebo. Patiënten met een röntgenologisch ernstige osteoartritis (N=21) vertoonden geen significante verbetering in de ISK. Er kwam in 17% van de gevallen een ongunstige reactie voor in de interventiegroep tegen 19% in de placebogroep.

Conclusies

De onderzochte combinatie van glucosamine HCL, natrium chondroïtinesulfaat en mangaan ascorbaat bleek effectief in de behandeling van röngenologisch lichte en matige OA in de knie gemeten met de ISK. Dit is het eerste onderzoek in de U.S. met deze middelen. © 2000 OsteoArthritis Research Society International.

Abstract 3

Werkzaamheid en tolerantie van oraal chondroïtinesulfaat als symptomatisch langzaamwerkend medicijn tegen osteoartritis (SYSADOA) in de behandeling van osteoartritis aan de knie

L. Bucsi, G. PoorOrthopaedic Department, Semmelweis Medische Universiteit Boedapest, Hongarije

Patiënten met osteoartritis in de knie werden behandeld met chondroïtinesulfaat (Condrosulf, IBSA, Lugano, Zwitserland) in een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek dat werd uitgevoerd in twee centra. De werkzaamheid en tolerantie van oraal chondroïtinesulfaat capsules 2 x 400 mg per dag versus placebo werd beoordeeld in een onderzoeksperiode van zes maanden. Er werden patiënten in dit onderzoek opgenomen met idiopathische of klinisch symptomatische osteoartritis in de knie, met Kellgren en Lawrence radiografische scores I-III . Klinische controle vond plaats in maand 0, 1, 3 en 6. Tachtig patiënten voltooiden de behandelingsperiode van zes maanden. De Lequesne’s Index en spontane gewrichtspijn (VAS) verminderden voortdurend in de chondroïtinesulfaat groep; in de placebogroep werden daarentegen lichte variaties gemeld. De looptijd, gedefinieerd als de minimaal benodigde tijd om 20 meter te lopen, vertoonde alleen in de chondroïtinesulfaat groep een statistisch significante voortdurende vermindering. ANOVA met herhaalde metingen vertoonde een statistisch significant verschil ten voordele van de chondroïtinesulfaat groep voor deze drie parameters. Gedurende het onderzoek rapporteerden patiënten uit de placebogroep een hogere paracetamol consumptie maar dit was geen statistisch significant verschil tussen de twee behandelingsgroepen. Beoordelingen van de werkzaamheid waren significant ten voordele van de chondroïtinesulfaat groep. Beide behandelingen werden goed verdragen. Al deze resultaten suggereren in hoge mate dat chondroïtinesulfaat werkt als een symptomatisch langzaam werkend medicijn tegen osteoartritis in de knie.

Copyright © 2024 Stichting Orthokennis. Alle rechten voorbehouden. Op alle teksten, afbeeldingen, foto's, figuren, tabellen en overige informatie op deze website berust het kopijrecht/auteursrecht. Niets van deze website mag zonder toestemming van stichting Orthokennis worden overgenomen of gekopieerd. Deze informatie mag wel worden bekeken op een scherm, gedownload worden of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “Copyright © Stichting Orthokennis”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.