Mogelijk gemaakt door:

Salvestrol casestudy's 2010

zes kankerpatiënten

Samenvatting

Patiënten kunnen bij de behandeling van kanker veel profijt hebben van een voedingsgerichte aanpak. De voedingsgerichte aanpak die in deze casestudy’s centraal staat, is gebaseerd op aanvulling van een tekort aan specifieke fytonutriënten (salvestrolen) en hun cofactoren. Salvestrolen werken op basis van een zeer specifiek mechanisme dat berust op hun metabolisering door de universele tumormarker CYP1B1. Daarmee bieden ze een zeer breed toepasbare methode voor de behandeling van dit specifieke voedingstekort bij kankerpatiënten Door moderne landbouwmethoden is het gehalte van deze specifieke fytonutriënten in ons dagelijks voedsel helaas sterk afgenomen. Al deze fytonutriënten zijn fytoalexinen – stoffen die in grote hoeveelheden door de plant worden geproduceerd wanneer deze door een infectie of vraat wordt bedreigd. Er worden zes casussen besproken van herstel van kanker bij toepassing van deze voedingsgerichte benadering. Om de breedte van deze benadering te illustreren, worden casussen van vijf verschillende vormen van kanker gepresenteerd: borstkanker, prostaatkanker, colonkanker, leverkanker en hodgkinlymfoom. Twee van de casussen laten zien hoe snel en spectaculair de verbetering kan zijn wanneer voedingstekorten worden aangepakt.

Inleiding

In 2002 heeft prof. Gerry Potter1,2 een nutritioneel reddingsmechanisme geïdentificeerd en beschreven dat bepaalde verbindingen in een aantal veel genuttigde voedingsmiddelen in verband bracht met het afsterven van kankercellen. Het reddingsmechanisme draaide om de metabole activiteit van CYP1B1, een cytochroom P450-enzym.3,4 Belangrijk was dat dit enzym door alle vormen van kanker, ongeacht de oncogene oorsprong, tot expressie bleek te worden gebracht, terwijl het in gezond weefsel afwezig was.5-7 Het wordt nu dan ook algemeen als een universele tumormarker beschouwd.8

Casus 1. Borstkanker stadium 3

Een 50-jarige vrouw kwam bij haar arts met klachten van pijn boven in haar borst en vermoeidheid. Vervolgens werd aan de hand van echografie borstkanker stadium 3 gediagnosticeerd. De diagnose werd bevestigd door biopsie. Bij beeldvormend onderzoek werd een tumor van 2,5 cm in de linkerborst gevonden. Daarnaast was er sprake van hypothyreoïdie.

Aanbevolen werd de tumor operatief te verwijderen, in combinatie met chemotherapie en radiotherapie. Chemotherapie werd afgewezen en er werd een operatiedatum gepland precies een maand na bevestiging van de diagnose. In de tussentijd werd de pijn behandeld met Tylenol® 3 (2 tabletten bij beginnende pijn).

Toen de diagnose werd gesteld, begon de patiënte met een salvestrolkuur. Deze kuur bestond uit vijf capsules Salvestrol Professional (350 punten) en vijf capsules Salvestrol Gold (350 punten) verspreid over de dag door voor elk van de drie hoofdmaaltijden grofweg hetzelfde aantal capsules in te nemen. Deze hoeveelheid salvestrolsupplementen (3500 punten per dag) werd drie maanden lang ingenomen.

Naast de salvestrolsuppletie begon de patiënte met een organisch veganistisch dieet (groente, bladgroente, fruit, sappen, tarwegras en thee) en een oefenprogramma van wandelen en yoga. Er werden daarnaast ook salvestrolspecifieke cofactoren ingenomen: biotine (300 mcg), niacine (hoeveelheid onbekend), magnesium in de vorm van een calcium/magnesiumtablet (hoeveelheid onbekend), ijzer (hoeveelheid onbekend) en vitamine C (1000 mg). Haar natuurgeneeskundig arts voegde nog selenium (200 mcg) aan haar dagelijkse suppletie toe.

Tijdens de maand wachttijd voor de operatie bleek bij zelfonderzoek van de borst dat de tumor zachter was geworden, de textuur was veranderd en dat de tumor steeds kleiner werd. Bij de operatie werd een tumor verwijderd van 1,3 cm (ongeveer de helft van de diameter die een maand eerder bij de diagnose was vastgesteld). De lymfeklieren en het bloed waren kankervrij. Bij hematologisch onderzoek bleven alle resultaten binnen de normaalwaarden. Eén maand na de operatie onderging de patiënte als preventieve maatregel gedurende 30 dagen een keer per dag radiotherapie.

Na drie maanden salvestrolsuppletie werd de dosering verlaagd tot in totaal zes capsules per dag. Deze kuur bestond uit drie capsules Salvestrol Professional (350 punten) en drie capsules Salvestrol Gold (350 punten) verdeeld over de dag door voor elke hoofdmaaltijd één capsule van elk in te nemen. Deze salvestrolsuppletie (2100 punten per dag) werd gehandhaafd.

Acht maanden na de operatie was de patiënte kanker- en pijnvrij en was ze minder moe. Dertien maanden na de operatie was de patiënte nog steeds kanker- en pijnvrij, en had ze weinig last van vermoeidheid. Er was nog steeds sprake van hypothyreoïdie Het lijkt redelijk te concluderen dat het slinken van de tumor tijdens de wachttijd van een maand voor de operatie kan worden toegeschreven aan de salvestrolsuppletie, haar aandacht voor voeding, lichaamsbeweging en de suppletie van cofactoren van salvestrol.

Casus 2. Leverkanker stadium 2

Bij een Koreaanse man van 73 jaar werd na een geplande controle van zijn aan alcoholgebruik gerelateerde levercirrose leverkanker in het secundaire stadium vastgesteld. De patiënt was sterk afgevallen en had een ongebruikelijke geur van zijn ontlasting opgemerkt. Op een CT-scan werden drie tumoren waargenomen, één in beschadigd weefsel in het midden van de lever en twee in gezonde delen van zijn lever. Er werd geen chemotherapie of radiotherapie voorgeschreven vanwege de leeftijd van de patiënt, het aantal levertumoren en de andere aandoeningen waaraan hij leed, te weten levercirrose en longtuberculose. In een poging om de tumoren te laten slinken, werd een leverslagader geëmboliseerd.

Eén maand na de diagnose begon hij met de inname van twaalf salvestrolsupplementen (350 punten) per dag, passend bij zijn lichaamsgewicht. Deze kuur bestond uit zes capsules Salvestrol Professional (350 punten) en zes capsules Salvestrol Gold (350 punten) verdeeld over de dag door na elke hoofdmaaltijd twee capsules van elk type in te nemen. Deze hoeveelheid salvestrolsupplementen (4200 punten per dag) werd vier maanden lang ingenomen. Vervolgens werd de hoeveelheid supplementen verlaagd naar zes (350 punten) salvestrolsupplementen per dag, te weten drie capsules Salvestrol Professional en drie capsules Salvestrol Gold (2100 punten per dag). Naast de salvestrolsuppletie kreeg hij vanaf dat moment intraveneuze vitamine C-injecties, te beginnen met 30 gram per week. Deze dosis werd in de daarop volgende weken in grote stappen verhoogd tot 100 gram per week. Deze dosis werd zes maanden gehandhaafd en daarna verminderd tot een wekelijkse injectie van 40 g. Verder werd er ongeveer vier maanden na zijn diagnose niacine aan de behandeling toegevoegd. In eerste instantie gebruikte hij gedurende één maand 250 mg per dag, waarna deze hoeveelheid gedurende ca. vijf maanden tot 500 mg per dag werd verhoogd. Er werden geen belangrijke veranderingen in de voeding ingevoerd; hij startte echter wel met een programma van ademhalingsoefeningen, chi-oefeningen, meditatie, rekoefeningen en het mijden van stress.

In verband met de uiteenlopende aandoeningen waaraan de patiënt leed, onderging hij voortdurend medische onderzoeken. Elf maanden na aanvang van de salvestrolsuppletie werd hij 'helemaal schoon' verklaard. Hoewel de patiënt nog wel lijdt aan longtuberculose en levercirrose, voelt hij zich prima. Gezien het feit dat embolisatie van een leverslagader geen curatieve ingreep is, kan zijn herstel mogelijk worden toegeschreven aan de salvestrolsupplementen, hooggedoseerde vitamine C, niacine, lichaamsbeweging en mentale instelling. Zelf zegt hij: "Vertrouwen en geloven in genezing is belangrijk. Mensen zeggen dat alles voortkomt uit de geest. Daarom denk ik dat een positieve en stabiele geest erg belangrijk is. Ik vind dat we allemaal het vertrouwen moeten hebben dat we elke ziekte kunnen overwinnen. Iedereen kan het!"  

Casus 3. Colonkanker

Een 64-jarige vrouw raadpleegde haar arts omdat ze zich al drie jaar ziek voelde, er slecht uitzag en afviel. Een gediplomeerde verpleegkundige die colonkanker vermoedde, adviseerde haar een arts te raadplegen.

Op het moment van haar afspraak was haar buik continu opgezet, waardoor ze zich 'opgeblazen' voelde. Ze had last van chronische, scherpe pijn in haar buik, die na een maaltijd verergerde. De pijn was zo hevig dat ze haar buik niet kon aanraken en niet op haar buik kon liggen. Ze was 9% van haar gewicht kwijtgeraakt en had een slechte eetlust, waardoor ze te mager was voor haar lengte. Ze was zo moe, dat ze zelfs midden op de dag in slaap kon vallen. Ook had ze soms last van misselijkheid en braken, en bloed in haar ontlasting. Haar huid had een grauwe/groene teint. Ook haar arts vermoedde colonkanker en vroeg haar terug te komen om onderzoeken te ondergaan ter bevestiging van zijn diagnose.

Ze koos ervoor af te zien van conventionele behandeling en wilde geen onderzoeken ondergaan om de diagnose te bevestigen. Ze begon onmiddellijk met het innemen van salvestrolen. Deze kuur bestond uit negen capsules Salvestrol Gold (350 punten) die ze verspreid over de dag innam: drie capsules bij elke maaltijd. Deze salvestrolsuppletie (3150 punten per dag) werd drie maanden ingenomen. Naast de salvestrolsuppletie nam ze dagelijks een multivitamine, één capsule 'colon green' en één capsule S-adenosyl-L-methionine; ook bracht ze vier dagen per week op haar buik uitwendig wonderolie aan.

Ze meldde dat ze zich na drie weken salvestrolsuppletie beter begon te voelen. Binnen vijf weken suppletie zag ze er volgens vrienden en familieleden beduidend beter uit. Na zeven weken waren de buikpijn en zwelling verminderd. Drie maanden na het begin van de salvestrolsuppletie voelde ze zich zo veel beter dat ze haar arts vroeg de progressie van de ziekte te controleren. Er werd haar verteld dat er een verkeerde diagnose was gesteld en dat er geen onderzoeken nodig waren.

Na een periode van zeven maanden van salvestrolsuppletie was haar gewicht weer normaal, evenals haar teint. Om het verloop van haar ziekte te volgen liet ze op eigen kosten een echografisch onderzoek verrichten. Er werd geen kanker geconstateerd. Vanaf dat moment neemt ze elke ochtend twee capsules Salvestrol Gold (350 punten) in (700 punten per dag). Ze heeft veel vertrouwen in salvestrolen en schrijft haar herstel hieraan toe. 

Casus 4. Prostaatkanker

Bij een 72-jarige man werd bij routinecontrole vanwege eerder gediagnosticeerde prostaatkanker voor de tweede keer prostaatkanker vastgesteld. De patiënt was er sterk van overtuigd dat medicamenteuze behandeling van een ziekte alleen als laatste redmiddel zou moeten worden overwogen en wilde liever door middel van voeding en voedingssupplementen zijn gezondheid herstellen. Er was bij hem drie jaar eerder ook al prostaatkanker vastgesteld en hij had deze aandoening succesvol behandeld met een combinatie van oefeningen, goede voeding, lycopeensupplementen en een op pollen gebaseerd supplement, Protaphil® genaamd. Daarna was hij door zijn arts 'helemaal schoon' verklaard. Na drie jaar remissie begonnen zijn normale waarden voor prostaatspecifiek antigeen (PSA) weer te stijgen. Om de diagnose 'prostaatkanker' te bevestigen werd een uPM3™-test13 in urine (Bostwich Laboratories) uitgevoerd om te testen op de aanwezigheid van het PCA3-gen dat in prostaattumorweefsel sterk tot expressie wordt gebracht. De resultaten waren positief voor prostaatkanker.

Voor deze tweede diagnose combineerde deze man salvetrolsuppletie met diverse andere voedingssupplementen: vitamine C, Co-Q10, foliumzuur, knoflook, lycopeen, zink, cranberry's, twee multivitaminen zonder ijzer en vitamine E. Helaas was het, behalve van salvestrol, niet mogelijk om van elk van de supplementen de dosis te achterhalen. Bij het ontbijt op maandag, woensdag en vrijdag nam hij één capsule Salvestrol Gold (1000 punten) in.

Na een periode van drie maanden werd opnieuw een PSA-test uitgevoerd en viel het resultaat binnen de normaalwaarden. Hij werd opnieuw 'helemaal schoon' verklaard. Nadat hij dit nieuws had ontvangen, begon hij één capsule Salvestrol Gold (350 punten) per dag bij het ontbijt in te nemen. Hij bleef actief, zowel lichamelijk als geestelijk. Met tussenpozen van drie maanden werden nog vier PSA-testen uitgevoerd en de uitslagen hiervan vielen alle binnen de normaalwaarden. Hij wordt nu jaarlijks gecontroleerd. Deze man heeft twee keer zonder chemo-, hormoon- of radiotherapie of chirurgie kanker met succes verslagen.  

Casus 5. Prostaatkanker

Bij een 79-jarige man waren de uitslagen van twee, met een interval van een week uitgevoerde PSA-testen verhoogd. Bij een digitaal rectaal onderzoek werd aan de linkerkant van de prostaat een tumor gevonden. Er werd prostaatkanker gediagnosticeerd en een biopsie voor bevestiging gepland. Aan de biopsieresultaten werd een Gleason-score van 6 (3+3) toegekend. Ook werd er een 'total body scan' uitgevoerd waarbij geen metastasen werden gevonden.

Nadat de diagnose was bevestigd, begon de man met het innemen van vijf capsules Salvestrol Platinum (1000 punten) per dag, twee halverwege de middag en drie tegen middernacht (5000 punten per dag). Deze werden ingenomen naast zijn eerdere, nauwgezette en langdurige dagelijkse suppletie van vitaminen en mineralen die bekende cofactoren van salvestrol omvatten, zoals biotine (625 mcg), niacine en niacinamide (1145 mg), magnesium (606 mg), ascorbinezuur (3900 mg) en ijzerfumaraat (20 mg). Deze dagelijkse suppletie omvatte ook vitamine D (800 IE), vitamine E (1200 IE) en selenium (165 mcg). Er werden geen veranderingen in de voeding of de mate van lichaamsbeweging ingevoerd. Na twee maanden suppletie was de PSA-waarde lager dan vóór de diagnose. Receptgeneesmiddelen voor diabetes en bestaande hart- en nieraandoeningen werden gehandhaafd.

Tussen zijn biopsieuitslag en het consult met zijn uroloog zat een periode van drie maanden. De uroloog verwees de man door naar het British Columbia Cancer Agency. Twee maanden later had hij een gesprek met een oncoloog in dit centrum en koos hij voor hormonale therapie in plaats van radiotherapie. Tijdens het gesprek kreeg de man een eerste injectie van 10,8 mg Zoladex® (gosereline) om de groei van de tumor te beperken, samen met een recept om elke 12 weken de injectie te herhalen. Ook werd voor 21 dagen 50 mg per dag van het antiandrogeen Casodex® (bicalutamide) voorgeschreven.

In de maand na deze injectie werd een aanzienlijke piek in de PSA-waarden gemeten. In de tweede maand na de injectie begonnen de PSA-waarden te dalen. (Tabel 2, p. 22) In de daaropvolgende maand waren de PSA-waarden zodanig dat zijn oncoloog, na een digitaal rectaal onderzoek, voorstelde verdere behandeling achterwege te laten aangezien de kanker in remissie zou zijn. De man zou gedurende één jaar elke drie maanden worden gecontroleerd en vervolgens gedurende nog een jaar elke vier maanden.

Na dit nieuws werd de salvestrolsuppletie teruggebracht tot twee capsules Salvestrol Platinum (1000 punten) per dag, die beide halverwege de middag werden ingenomen (2000 punten per dag). Zoladex®, 10,8 mg is een LHRH-agonist bedoeld voor langdurig gebruik, met toediening elke 12 weken.14 Deze casus suggereert dat bij personen die een LHRH-agonist gebruiken, de gelijktijdige toediening van salvestrolen of een andere voedingsgerichte therapie mogelijk een snellere respons kan opleveren en de noodzaak van verdere hormooninjecties kan verminderen.  

Casus 6. Hodgkinlymfoom stadium 3B

Een 66-jarige man werd in het ziekenhuis opgenomen voor een viervoudige bypassoperatie. Na de operatie vertelde de chirurg dat hij tijdens de operatie afwijkingen aan de lymfeklieren had opgemerkt en hij verwees de man door naar een kankerspecialist voor follow-uponderzoek. Bij onderzoek werden diverse tumoren in de lymfklieren in zijn hals, borst, buik en lies gevonden. Sommige tumoren waren bijna 3 cm in diameter. De patiënt was sterk afgevallen, had geen eetlust en pijn in zijn hals, buik en lies. De pijn was aanzienlijk, zelfs als de patiënt voor pijnstilling 16 tot 20 tabletten Tylenol® 3 per dag gebruikte. Door middel van endoscopie werd een biopsie uitgevoerd. Hodgkinlymfoom stadium 3 werd gediagnosticeerd. De patiënt werd geïnformeerd dat hij volgens zijn artsen nog een tot twee jaar te leven had.

Na één maand werd een zes maanden durende chemotherapie gestart (in British Columbia zijn doxorubicine, bleomycine, vinblastine en dacarbazine de standaardchemotherapie).15 Er werd geen radiotherapie gegeven. Deze patiënt vond de chemotherapie zeer moeilijk te verdragen. Na zes maanden was de chemotherapie afgerond. Op een positronemissietomografiescan was een laesie op zijn pancreas te zien, die goedaardig bleek te zijn. Op de scan was ook zichtbaar dat de oorspronkelijke tumoren in zijn hals, buik en lies nog steeds aanwezig waren, waarbij die in de hals en buik tijdens de chemokuur gegroeid leken te zijn. Er werd geen verdere behandeling gegeven.

Een maand na beëindiging van zijn chemokuur begon deze man met een kuur van Salvestrol Platinum. Deze bestond uit vier capsules Salvestrol Platinum (1000 punten), met twee capsules 's morgens en twee ‘s avonds (4000 punten per dag) Deze salvestrolsuppletie werd 38 dagen voortgezet (er werden twee flacons met elk 75 capsules opgemaakt). Tijdens deze suppletie werden er geen andere behandelingen toegediend, geen veranderingen in de voeding ingevoerd en geen extra supplementen gebruikt. Zijn eetlust werd al snel na aanvang van de salvestrolsuppletie weer normaal en hij begon weer aan te komen.

Toen zijn salvestrolkuur was afgerond, bleek bij een follow-upbezoek bij zijn oncoloog dat de tumoren die na zijn chemotherapie nog aanwezig waren, waren verdwenen. De oncoloog vertelde hem dat hij in remissie was. Deze man werd met intervallen van drie maanden drie keer onderzocht en bij elk bezoek werd bevestigd dat hij tumorvrij was. Hij is niet doorgegaan met het innemen van salvestrolen vanwege financiële problemen veroorzaakt door zijn langdurige medische aandoening. Hij schrijft zijn remissie toe aan het gebruik van salvestrolen en gaat zeker door met de inname hiervan zodra zijn financiële toestand verbetert. In de tussentijd hebben vrienden stappen ondernomen om hem te blijven voorzien van salvestrolen.  

Conclusie

Deze casussen vormen nieuwe aanwijzingen dat voeding, en met name voeding die voortbouwt op de unieke metabole eigenschappen van CYP1B1, een zeer gunstige uitkomst voor mensen met kanker kan teweegbrengen. Sommige van deze casussen schetsen de ervaring van mensen die geen chemo- of radiotherapie kregen toegediend als onderdeel van hun behandeling. Ze illustreren de gunstige rol die voeding kan spelen. Deze casussen zijn hier naar voren gebracht in de hoop dat ze patiënten met kanker en hun artsen het vertrouwen geven voedingsgerichte benaderingen vóór, of in combinatie met conventionele procedures te onderzoeken om een gunstige uitkomst te bereiken.

Belangenverstrengeling

Dr. Brian Schaefer is directeur van Acquired Intelligence Inc, de Noord-Amerikaanse distributeur van salvestrolen. Professor Dan Burke is aandeelhouder van Salvestrol Natural Products, de ontwikkelaar van de salvestroltechnologie in het Verenigd Koninkrijk. Professor Gerry Potter is aandeelhouder van Salvestrol Natural Products, de ontwikkelaar van de salvestroltechnologie in het Verenigd Koninkrijk.

Copyright © 2024 Stichting Orthokennis. Alle rechten voorbehouden. Op alle teksten, afbeeldingen, foto's, figuren, tabellen en overige informatie op deze website berust het kopijrecht/auteursrecht. Niets van deze website mag zonder toestemming van stichting Orthokennis worden overgenomen of gekopieerd. Deze informatie mag wel worden bekeken op een scherm, gedownload worden of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “Copyright © Stichting Orthokennis”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.