Mogelijk gemaakt door:

Salvestrol casestudy's 2012

5 kankerpatiënten

Abstract

Salvestrolen zijn natuurlijk voorkomende, metabolisch actieve stoffen die werken als anti-kanker prodrugs wanneer ze metabolisch geactiveerd worden door het Cytochroom P450 enzym, CYP1B1. Het zijn fytoalexinen en worden als zodanig geïnduceerd als respons op pathogenen. Als fytoalexinen vallen ze niet netjes in een van de klassen van fytonutrïenten. Sommige zijn stilbenen, sommige zijn antioxidanten, sommige zijn fyto-oestrogenen, terwijl andere buiten deze categorieën vallen. Salvestrolen verkrijgen hun antikanker werking niet als lid van een klasse fytonutrïenten maar meer door hun metabolisering door CYP1B1. Helaas zijn salve- strolen deficiënt in westerse diëten ten gevolge van de moderne landbouwpraktijken die het risico van predatie verminderen door het gebruik van fungiciden met als gevolg dat de omstandigheden voor inductie van deze verbindingen geminimaliseerd worden. In biologisch verbouwde voedingsgewassen zijn de niveaus van salvestrolen het hoogst. Om de reikwijdte van een nutritionele benadering van kankerbehandeling waarbij gebruik gemaakt wordt van salvestrolen te illustreren, worden hier gevallen gepresenteerd die verslag doen van stadium I borstkanker, een plaveiselcelcarcinoom van de anus, chronisch lymfatische leukemie, een primair peritoneaal carcinoom en van een geval van goedaardige prostaatvergroting. Vier van deze verslagen benadrukken hoe snel men kan herstellen zodra voedingstekorten zijn gecorrigeerd zonder een beroep te hoeven doen op conventionele behandeling.

Inleiding

Salvestrolen vertegenwoordigen een klasse van natuurlijk voorkomende metabolisch actieve stoffen die als pro-drugs werken door hun activering door het Cytochroom P450 enzym CYP1B1.1,2 Meer in het bijzonder, CYP1B1 metaboliseert salvestrolen waardoor binnen de kankercel een metaboliet geproduceerd wordt die apoptose induceert.3,4 Er is ontdekt dat CYP1B1 tot expressie komt in alle soorten kanker, los van oncogenetische oorsprong, terwijl het afwezig is bij gezond weefsel.5-8 Het wordt nu in hoge mate als een universele tumormarker beschouwd en de therapeutische en diagnostische implicaties zijn vastgesteld.9,10 CYP1B1 wordt momenteel gebruikt bij de ontwikkeling van diagnostische methoden voor vroegtijdige kankerdetectie en -monitoring.11

Dit verband tussen salvestrolen en CYP1B1 resulteert in een zeer gericht diëtair reddingsmechanisme voor het doden van kankercellen.3,5 Moderne landbouwmethoden hebben, door een wijdverbreid gebruik van fungiciden, ons voedsel in belangrijke mate ontdaan van salvestrolen, wat het moeilijk maakt om volledig voordeel te halen uit dit reddingsmechanisme door ons dieet alleen.12,13 Salvestrolen zijn secundaire plantmetabolieten die op een pathogeen-specifieke manier worden geïnduceerd bij een bedreiging van de gezondheid van de plant. Wanneer fungiciden gebruikt worden, zijn er bijna geen signalen om de productie van deze secundaire plantmetabolieten op te wekken. Dit is waarom biologisch gekweekte groenten en fruit beduidend meer salvestrolen bevatten.14 Binnen de context van een nutritionele benadering van kanker lijkt het salvestrol-CYP1B1 reddingsmechanisme het aantal kankercellen in het lichaam aanzienlijk te verminderen en de kans op een succesvolle afloop te verhogen.15,16

In 2007 stemden vijf personen in om deel te nemen aan casestudy’s.15 Het ging daarbij om de volgende soorten kanker: een stadium II-III plaveiselcelcarcinoom van de long; een stadium IV melanoom; prostaatkanker; agressieve, stadium III borstkanker en blaaskanker. Elk van deze personen herstelde volledig van zijn of haar kanker. In 2010 stemden nog eens zes personen ermee in om deel te nemen aan casestudy’s.16 Deze personen waren gediagnosticeerd met de volgende soorten kanker: stadium III borstkanker; stadium II leverkanker; dikke darmkanker; een terugkerende prostaatkanker; nog een prostaatkanker met een Gleasonscore van 6 (3+3) en een stadium 3B Hodgkin lymfoom. Wederom herstelden ze alle zes volledig van hun kanker.

We willen verslag doen van vijf nieuwe casussen. Deze casussen vertegenwoordigen een aantal therapeutische benaderingen zoals het afwijzen van conventionele behandeling ten gunste van een volledig nutritionele benadering; een conventionele benadering accepteren maar overgaan naar een nutritionele benadering na ontevredenheid over de conventionele therapie; conventionele therapie deels accepteren voor een eerste diagnose maar deze afwijzen ten gunste van een nutritionele benadering voor de tweede diagnose en het accepteren van een combinatie van conventionele therapie met een nutritionele benadering. Allerlei soorten kanker zitten hierbij, te weten: borstkanker, een plaveiselcelcarcinoom van de anus, chronisch lymfatische leukemie, een primair peritoneaal carcinoom en een geval van goedaardige prostaatvergroting. Deze gevallen worden beschreven om de reikwijdte van de toepasbaarheid van salvestrolen als nutritionele benadering over te brengen, in de hoop dat gezondheidsprofessionals en patiënten de voordelen zullen zien van voedingstherapie als onderdeel van de aanpak van hun ziekte.

Bij al deze gevallen wordt de inname van salvestrolen beschreven aan de hand van een schaal “totaal aantal salvestrolpunten,” in plaats van in milligrammen van het actieve ingrediënt. Adequate voeding levert verschillende salvestrolen die enorm variëren in sterkte.17 Dit onderscheid ziet men ook in de salvestrol voedingssupplementen. Bij het bestrijden van een actieve ziekte gaat het om het toedienen van voldoende sterkte per hoeveelheid ingrediënten. Het weergeven van de dosering in milligrammen zou geen zinvolle manier zijn om ervoor te zorgen dat een inname van voldoende sterkte behaald wordt. Salvestrolpunten zijn daarom bedacht als meetsysteem om de inname van een mengsel van salvestrolen met verschillende afzonderlijke sterktes te standaardiseren. De standaard therapeutische dosering ligt tussen 4000 en 6000 punten per dag, afhankelijk van de BMI (Body Mass Index) van de patiënt. Patiënten wordt geadviseerd om een salvestrolenmengsel van 4000 punten te nemen als hun BMI beneden normaal is, 5000 punten als hun BMI normaal is en 6000 punten als hun BMI boven normaal is. Deze dosering kan naar boven worden aangepast afhankelijk van hoe de patiënt reageert

Casus nummer 1: Stadium I Borstkanker

Een 76 jaar oude vrouw ontdekte tijdens het douchen zes knobbels aan het oppervlak van haar rechterborst. Haar dokter vroeg een biopsie aan, waarvan de uitslag negatief was. Een tweede biopsie werd aangevraagd en deze bevestigde dat de knobbels kwaadaardig waren. Er werd haar verteld dat ze stadium I borstkanker had maar niet welk type. De behandeling die werd voorgesteld bestond uit een farmaceutische aromataseremmer, Femara® (letrozol), waarvan dagelijks een 2,5 mg tablet genomen diende te worden. Zij wees deze behandeling af. Een vriend van haar raadde haar aan dat ze haar dieet met salvestrolen moest aanvullen. De patiënt begon onmiddellijk drie weken lang salvestrolen te nemen, twee Salvestrol Professional en twee Salvestrol Gold capsules per dag. Professional en Gold capsules bevatten elk een andere salvestrol en deze specifieke combinatie levert een totale dagelijkse inname van 1400 salvestrolpunten. Eén capsule van elk van de salvestrolen werd tijdens het ontbijt genomen en één van elk aan het einde van de dag. Er werden geen andere supplementen, alternatieve behandelingen of voorgeschreven medicijnen genomen en er werden geen andere veranderingen in dieet of levensstijl aangebracht. Dagelijkse wandelingen en een goed uitgebalanceerd dieet hebben altijd deel uitgemaakt van haar dagelijkse routine.

De patiënt rapporteerde dat ze na 10-12 dagen salvestrolsuppletie, door zelfonderzoek van de borst, kon voelen dat de knobbels waren begonnen te slinken. Tijdens de derde week salvestrolsuppletie kon ze geen knobbels in haar borst meer voelen. Zij ervoer ook geen bijwerkingen van de suppletie, iets waar ze erg blij mee was.

In de maand na haar diagnose vroeg haar dokter een computer tomografie (CT) scan en een mammogram aan. Er werd geen kanker meer gevonden. Femara® (2,5 mg eenmaal daags) werd opnieuw voorgeschreven, nu om te zorgen dat de kanker niet terugkeerde. Vanaf het moment dat ze vrij van kanker was, heeft ze twee jaar lang Femara® genomen en ondergaat ze elke drie maanden een onderzoek. Gedurende die tijd had ze last van misselijkheid en duizeligheid. Toen haar begeleidend arts bevestigde dat dit bijwerkingen waren van de Femara®, besloot ze ermee te stoppen en ging weer over op salvestrolsuppletie. Ze neemt nu een of twee Salvestrol Platinum capsules per dag. Elke Salvestrol Platinum capsule bevat vier verschillende salvestrolen met een gecombineerde inname van 1000 punten. De afwezigheid van bijwerkingen bij salvestrolen was een doorslaggevende factor in haar besluit om te stoppen met verdere Femara® behandeling en weer te kiezen voor salvestrolsuppletie. Ze is gezond, gelukkig en heel blij om geen kanker meer te hebben.

Casus nummer 2: Plaveiselcelcarcinoom van de Anus

Een 46 jaar oude man was gediagnosticeerd met een plaveiselcelcarcinoom van de anus. De diagnose werd bevestigd door een biopsie en zijn dokter raadde een abdominoperineale resectie aan. De patiënt wees de resectie af en er werd hem verteld dat hij zonder deze ingreep een levensverwachting van hooguit drie jaar had. Hij begon met een reeks mental wellness oefeningen gericht op een positieve kijk op gezondheid en bracht tweemaal per week Aldara® (imiquimod) crème aan, wat het afweersysteem van het lichaam stimuleert.

De aandoening bleef en hij werd zeven jaar later opnieuw gediagnosticeerd. De tweede diagnose van plaveiselcelcarcinoom werd opnieuw bevestigd door een biopsie. Er werd de patiënt weer verteld dat er een abdominoperineale resectie nodig was en dat hij zonder deze ingreep naar verwachting nog drie jaar te leven had. De patiënt wees de resectie af en ging door met mental wellness oefeningen en tweemaal per week aanbrengen van Aldara®. De patiënt vond de behandeling met Aldara® een ongemakkelijke en pijnlijke manier om voortschrijding van de ziekte tegen te gaan.

Drie jaar na de tweede diagnose verergerde de ziekte tot het punt waarop er veel vaker anale lesies verschenen. De patiënt consulteerde een chirurg die gespecialiseerd was in laserchirurgie voor dergelijke aandoeningen.

Vóórdat hij besloot tot laserchirurgie, begon de patiënt de aandoening te behandelen met een combinatie van salvestrolen en XM8 crème (dit is een natuurlijke, op borageolie gebaseerde crème) en staakte het gebruik van Aldara®. Drie maanden lang nam de patiënt één Salvestrol Platinum (1000 punten) capsule per dag en elke twee tot drie dagen bracht hij XM8 crème aan.

Daarnaast ging de patiënt door met mental wellness en dagelijkse lichamelijke oefeningen, nam een multivitamine, at een dieet dat voor een groot deel uit rauwe groenten bestond en nam elke dag een ‘groene shake’. Er werden geen pijnstillers of andere supplementen genomen. Na zes weken salvestrolen waren de lesies niet meer te zien. Na drie maanden werd hij geacht helemaal vrij van kanker te zijn. Hoewel hij een biopsie wilde ter bevestiging van zijn kankervrije status, heeft zijn dokter hier niet aan voldaan.

Casus nummer 3: Chronische Lymfatische Leukemie

Een 80 jaar oude vrouw kwam bij de huisarts met een tumor aan de linkerkant van haar nek ter grootte van een ei. Ze werd naar een oncoloog verwezen en daarna naar een KNO-arts die een biopsie nam van de tumor. Spoedig na haar bezoek aan de specialist verslechterde haar toestand. Haar lymfeklieren in de liesstreek en oksels waren opgezwollen en er werd een scan ingepland.

De biopsie bevestigde een diagnose van chronische lymfatische leukemie. De prognose voor chronische lymfatische leukemie is wisselend en spontane remissie is zeer zeldzaam, vooral onder mensen die niet in een vroeg stadium van het ziekteverloop gediagnosticeerd worden.18 De vrouw werd verteld dat het moeilijk was haar een nauwkeurige prognose te geven – die kon ergens tussen twee dagen en twee jaar liggen.

Na haar diagnose verslechterde haar toestand verder. Ze leed aan een ernstige pijn in haar keel, wat haar veel moeilijkheden bezorgde met eten en slapen. Ze begon gewicht te verliezen. Ze ging terug naar de KNO-arts die een biopsie nam van een zweer op haar amandel. Uit de biopsie bleek dat deze deel uitmaakte van de chronische lymfatische leukemie. Ze werd door de oncoloog doorverwezen om bestraald te worden.

Het viel haar op dat er ook een tumor zichtbaar begon te worden aan de rechterkant van haar nek en haar liesstreek en oksels bleven opgezwollen. Toen ze haar situatie besprak met een vriend hoorde ze over salvestrolen en begon aan een kuur van drie maanden die bestond uit twee capsules Salvestrol Platinum (1000 punten) per dag. Eén werd genomen bij het ontbijt en één bij het avondeten. Ze besloot tegelijkertijd het leven meer ontspannen te benaderen, enkele van haar verplichtingen te laten vallen en ze paste haar dieet aan met meer fruit en groenten.

Na één maand salvestrolsuppletie begon ze zich veel beter te voelen en begonnen de tumoren in haar nek zachter en kleiner te worden. Dit eerste resultaat viel samen met haar afspraak met de radiotherapeut. Ze ging naar de afspraak maar vertelde de radiotherapeut dat ze zich veel beter voelde. Ze koos ervoor om de bestraling niet te doen en wilde in plaats daarvan zien of deze positieve resultaten zich zouden voortzetten. De radiotherapeut respecteerde haar beslissing en vertelde haar dat ze altijd kon bellen en een afspraak maken voor bestraling als ze van gedachten veranderde.

Ze was tevreden over haar beslissing om te bedanken voor de bestraling en na twee maanden, terwijl ze doorging met de salvestrolsuppletie, was de tumor in haar nek bijna verdwenen. Aan het eind van de derde maand salvestrolsuppletie, waren de tumoren in haar nek helemaal verdwenen. Ze ging terug naar de oncoloog en kreeg te horen dat hij geen kanker meer kon vinden. De oncoloog was zeer verrast door haar huidige goede gezondheid en gewichtstoename.

Toen zij dit nieuws hoorde, stopte ze met salvestrolen maar ging wel door met haar meer ontspannen manier van leven en de dieetverandering. Ze is onlangs weer begonnen met salvestrolsuppletie om een terugkeer van de kanker te voorkomen en neemt nu één capsule Salvestrol Platinum van 1000 punten per dag. Ze voelt zich erg goed en hoopt dat haar ervaring anderen kan helpen.

Casus nummer 4: Goedaardige Prostaatvergroting

Een 50 jaar oude man meldde zich bij zijn arts met lagere urinewegsymptomen, waaronder moeilijk kunnen plassen en ’s nachts moeten plassen. Uit een rectaal toucher bleek een aanzienlijk vergrote prostaat. De testresultaten van zijn prostaat specifiek antigeen vielen binnen normale grenzen. De patiënt werd gediagnosticeerd met een goedaardige prostaatvergroting (BPH) en werd van de verschillende farmaceutische mogelijkheden om zijn aandoening onder controle te houden op de hoogte gesteld. Waaronder een laaggedoseerde alfablokker, gevolgd door een hoger gedoseerde alfablokker, mocht er geen verlichting zijn. Mocht er dan nog geen verlichting zijn, zou er een 5-alfa-reductaseremmer geprobeerd worden. Welke mogelijkheid ook maar verlichting gaf, zou levenslang gebruikt moeten worden – wat de patiënt zorgen baarde. De patiënt werd een laaggedoseerde (0,4 mg) alfa-adrenerge blokker, Flomax® (tamsulosine), voorgeschreven die eenmaal daags genomen diende te worden en hem werd gevraagd zijn vloeistofinname na de vroege avond tot een minimum te beperken. De patiënt gaf eerst gevolg aan het verminderen van zijn vloeistofinname maar vond dit al snel te moeilijk om vol te houden. In de eerste week dat Flomax® gebruikt werd, werd er geen gunstige verandering opgemerkt. In de tweede week van gebruik was er een sterkere urinestraal en het nachtelijk plassen verminderde. Deze verbeteringen hielden gedurende twee maanden aan waarna ze langzaam afnamen en nadat het middel vier maanden voorgeschreven was, bleef er maar weinig blijvende verbetering over. Tijdens de hele behandeling met Flomax® ervoer de patiënt een lichte, doffe hoofdpijn bij het wakker worden ’s ochtends. De hoofdpijn werd minder naarmate de dag vorderde.

Na het beëindigen van het eerste recept Flomax® begon de patiënt naar alternatieven te zoeken, omdat hij wist dat de eerstvolgende behandelingsmogelijkheid eenvoudigweg een hogere dosering zou zijn. Na verhalen gehoord te hebben over het verdwijnen van de BPH door salvestrolgebruik, begon de patiënt elke ochtend een capsule Salvestrol Gold (350 punten) te nemen. Binnen een maand was het nachtelijk plassen teruggebracht tot één keer per nacht, soms helemaal niet en de straal was net zo sterk of zelfs sterker dan gedurende de periode toen de Flomax® het meest effectief werkte. Na drie maanden Gold stapte de patiënt over op Salvestrol Platinum (1000 punten per capsule). Hij vermeldde dat er een duidelijke verbetering was wat betreft afname van nachtelijk plassen en toegenomen kracht van de straal. Hoewel het niet mogelijk was om de verbetering te meten, merkte hij dat hij niet meer zo op hoefde te letten met zijn vloeistofinname ’s avonds.

Tegelijkertijd met zijn BPH-behandeling nam de patiënt dagelijks vitaminen, waaronder een multivitamine, een vitamine B-complex en vitamine C en D3. Gedurende deze hele periode werden er geen andere veranderingen in levensstijl of dieet aangebracht. De patiënt houdt er een gezond, evenwichtig dieet op na, waaronder biologische voeding wanneer het ook maar praktisch mogelijk is.

De patiënt, die nog steeds Salvestrol Platinum neemt, ervaart een verlichting van BPH-symptomen die minstens net zo goed is, zoniet beter, dan met de Flomax®. Anders dan bij Flomax®, is de verlichting van de symptomen door het gebruik van salvestrolen niet mettertijd verminderd en veroorzaakt het geen dagelijkse hoofdpijnen.

Casus nummer 5: Stadium III Primair Peritoneaal Carcinoom

Een 57 jarige vrouw kwam bij haar arts met een erg opgezwollen buik, gebrek aan eetlust en vermoeidheid. Een CT-scan, een kanker antigeen (CA-125) uitslag van 7250 en een daaropvolgende biopsie leidden allemaal naar een diagnose van stadium III peritoneaal carcinoom, een zeldzame en agressieve kanker met uitzaaiingen in de eierstokken. De patiënt zat in een categorie met een hoog risico om kanker te krijgen, omdat buikkanker voorkwam in haar directe familie. Haar werd verteld dat de aandoening te behandelen was en er werd een kuur van drie ronden chemotherapie voorgesteld, een maand rust, een hysterectomie, weer een maand rust, gevolgd door de resterende drie ronden chemotherapie. De patiënt stemde in met wat haar arts voorstelde en begon een intraveneuze kuur bestaande uit elke drie weken Paclitaxel (gedurende drie uur) gevolgd door Carboplatine (gedurende één uur). Ondansetron werd voorgeschreven om na de chemotherapie twee dagen lang tweemaal daags te nemen om misselijkheid en overgeven tegen te gaan; dit werd echter onregelmatig gebruikt vanwege de constiperende bijwerking.

Gelijktijdig met de aanvang van de chemotherapie begon de patiënt een alternatieve behandeling onder leiding van een homeopathisch arts en een kruidengeneeskundige. Ze begon met salvestrolsuppletie welke uit drie capsules Salvestrol Platinum (2000 punten) per dag bestond, wat neerkwam op een dagelijks totaal van 6000 salvestrolpunten. Daarnaast nam ze drie capsules astragalus per dag. De homeopathische middelen bestonden uit: Lachesis (driemaal daags); Kali Phosphoricum (tweemaal daags); Phosphoricum Acidum (gedurende 3-5 dagen na de chemotherapie tweemaal daags) en Natrum Muriaticum (gedurende 10 dagen na de chemotherapie tweemaal daags). Er werd acupunctuur gedaan tussen de chemotherapie sessies door om de eetlust en het energieniveau te verhogen. De meditatie en visualisatie die de patiënt al deed werden voortgezet tijdens en na de behandeling en ze behield een positieve houding. Wat veranderingen in haar dieet betrof, schrapte ze koffie, nam ze meer fruit, groenten en groene thee en nam ze minder vlees. Haar lichaamsbeweging bestond uit dagelijkse wandelingen.

De patiënt had echter voortdurend last van de bijwerkingen die gangbaar zijn bij chemotherapie met Paclitaxel/Carboplatine zoals bloedarmoede, neutropenie, thrombocytopenie, verlies van eetlust, vermoeidheid, gebrek aan energie, rood worden van het gezicht alsof je door de zon verbrand bent, zwakheid in de knieën, moeite met lopen, duizeligheid, moeite met slapen, verdoofdheid in de armen, handen en voeten, koude voeten, zichtbare blauwe plekken, pijnlijke benen, buikpijn, misselijkheid en een candida-infectie in de mond en smaakverlies. Deze bijwerkingen hadden tot gevolg dat er drie bloedtransfusies gedaan moesten worden voordat ze zes keer chemotherapie had ondergaan. Hoewel de bijwerkingen ernstig waren was het het verlies van haar mooie dikke, lange haar wat ze het ergste vond.

Tijdens haar gehele behandeling zette de patiënt de alternatieve behandelingen, verandering van dieet en wandelingen voort. Een week na aanvang van de chemotherapie en de alternatieve behandelingen, was er een duidelijke vermindering van de zwelling in haar buik. Tegen de vierde week was haar CA-125 waarde gedaald naar 4593. Op de dag dat ze voor de derde keer haar chemotherapie kreeg (in de zevende week sinds het begin van de behandelingen) werd haar CA-125 waarde opnieuw gemeten en deze was gedaald naar 510. Haar arts merkte op dat ze in haar hele carrière nog nooit zo’n sterke daling in CA-125 waarden had gezien en was erg verbaasd over de resultaten tot dan toe.

In de twaalfde week van haar behandeling onderging ze een hysterectomie. De chirurg meldde dat, met uitzondering van wat ‘suikerkorrel-achtige’ resterende kanker, deze zo goed als helemaal verwijderd was. In het postoperatieve pathologieverslag stond dat ze erg goed reageerde op de behandeling die ze kreeg. Helaas had de patiënt ook voortdurende buikpijn aan de operatie overgehouden.

Drie weken na de operatie was haar CA-125 waarde verder gedaald naar 52 en dus werden de doseringen voor de vijfde en zesde keer chemotherapie met 20% verlaagd. Tegen de 19e week van haar behandeling was haar CA-125 gedaald tot binnen normale grenzen. In week 22 werd de chemotherapie voltooid en in de week erna werd een CA-125 waarde gemeten van 15 (binnen normale grenzen). In week 25 was haar CA-125 waarde gedaald tot 13. In week 28 werd er een CT-scan gedaan en in de 29e week na aanvang van de behandeling werd de patiënt verteld dat ze kankervrij was. Bij haar controleafspraak drie maanden later werd dit bevestigd met een CA-125 waarde van 11.

Deze patiënt zag, één week na aanvang van de chemotherapie en de alternatieve behandelingen, een spectaculaire verbetering in de afname van de zwelling van haar buik. Zij had ook onverwachte, spectaculaire verlagingen in de CA-125 waarden rond week 7 en verdere verlagingen van deze waarden totdat deze normale grenzen bereikten in week 19. Dit zijn bijzonder indrukwekkende resultaten voor een stadium III peritoneale kanker ofwel eierstokkanker. Gezien de overeenkomsten tussen een peritoneaal carcinoom en eierstokkanker worden deze normaal gesproken op dezelfde manier behandeld. Als we in de literatuur over klinische onderzoeken kijken naar chirurgie plus Paclitaxel/Carboplatine chemotherapie zien we dat een volledige respons (waarmee we bedoelen dat er geen kanker meer gevonden kan worden) nogal wisselend optreedt. Vasey vermeldt een percentage van 28% met een volledige respons op Paclitaxel/Carboplatine van de 296 onderzochte patiënten (er zaten 538 patiënten in deze onderzoeksgroep19). In een kleinschaliger onderzoek vermeldt Neijt een percentage van 40% met een volledige respons in de betreffende onderzoeksgroep van 67 patiënten die men gebruikte voor deze analyse – 100 patiënten maakten in totaal deel uit van deze onderzoeksgroep.20 In een ander onderzoek vermeldt du Bois een percentage van 31% met een volledige respons van de 99 patiënten die gebruikt werden voor deze analyse – 397 mensen zaten in deze onderzoeksgroep.21

Nadelige effecten zijn de voornaamste reden waarom het mensen niet lukt om een klinisch onderzoek te voltooien. Zulke patiënten worden door de begeleidende artsen van het onderzoek uitgesloten of ze gaan zelf weg. Men kan stellen dat men bij het berekenen van het volledige respons-percentage voor een interventie, het totale aantal in aanmerking komende mensen dat meedoet in elke onderzoeksgroep zou moeten gebruiken omdat dit respons-percentage anders kunstmatig wordt opgeschroefd. Als we dit doen zullen de volledige respons-percentages in de Paclitaxel/Carboplatine onderzoeken die hierboven beschreven staan, dalen tot 15% (van 28%), 27% (van 40%) en 8% (van 31%). Dit zijn geen indrukwekkende volledige respons-percentages gezien chirurgisch ingrijpen het merendeel van de tumor had verwijderd, maar ze bieden een context voor de verbazing van de arts over haar snelle herstel.

De patiënt zet haar alternatieve behandelplan en verandering van levensstijl voort, hoewel ze wel weer koffie is gaan drinken. Zij heeft veel baat bij haar dagelijkse meditatie en visualisatie en schrijft momenteel een boek over haar ervaring met kanker en houdt zich tegelijkertijd bezig met de productie van een visualisatie CD voor kankerpatiënten. Haar haar groeit weer aan en ze geniet van het onverwachte bijkomende voordeel er jonger uit te zien met kort haar. Ze is van mening dat salvestrolen en de andere facetten van haar alternatieve behandelplan, een belangrijke rol gespeeld hebben in de terugkeer van haar gezondheid.

Discussie

Deze casussen verschaffen verder bewijs voor de rol die voeding kan spelen in het herstel van kanker. Ze benadrukken met name de rol die het metaboliseren van salvestrolen in het dieet door de universele kankermarker CYP1B1 kan spelen bij het bereiken van een succesvol resultaat bij verschillende kankerdiagnoses. Casus een, twee en drie zijn allemaal gevallen waarbij de patiënt salvestrolen gebruikte zonder enige gelijktijdige conventionele behandeling. Deze casussen illustreren hoe snel sommige mensen responderen op een relatief lage inname van salvestrolen (casus een: 1400 punten per dag, alles weg binnen een maand; casus twee: 1000 punten per dag, alles weg binnen drie maanden; casus drie: 2000 punten per dag, alles weg binnen drie maanden). Er is nog één ander, belangrijk punt om te noemen en dat heeft te maken met een voorbeeld waarbij salvestrolen wellicht de patiënt sterker maken om de ontberingen van chemotherapie te doorstaan en een beter resultaat van de chemotherapie mogelijk te maken. Dit laatste is het geval bij casus vijf, de patiënt met peritoneale kanker, die zowel conventionele behandeling alsook salvestrolen gebruikte. Haar dokter stond versteld over de mate van haar herstel en daarnaast was haar volledig herstel ook ongewoon voor dit type kanker (casus vijf: 6000 punten per dag, alles weg in minder dan zeven maanden).

Stoffen, of het nu synthetische medicijnen of natuurlijke substanties zijn, hebben zelden slechts één farmacologische werking. Casus vier, goedaardige prostaatvergroting, is toegevoegd om te benadrukken dat salvestrolen positieve gezondheidseffecten zouden kunnen hebben naast hun rol in het bestrijden van kanker. BPH geeft bepaalde symptomen die mensen die aan prostaatkanker lijden ook hebben. Casus vier geeft aan dat verlichting van deze symptomen bereikt kan worden door het gebruik van salvestrolen. We kunnen niet zeggen of dit komt door een bekende ontstekingsremmende werking van sommige salvestrolen, of doordat er kankercellen aanwezig waren bij deze patiënt of een combinatie van beide. Hoe het ook zij, het zou goed kunnen dat CYP1B1 erbij betrokken is omdat BPH, hoewel dat geen kanker of een voorstadium van kanker is, een verhoogde expressie van CYP1B1 heeft vergeleken met een normale prostaat.22 Verder is het zo dat bij sommige mannen die gediagnosticeerd zijn met BPH, hun prostaat ook PIN-cellen bevat,23 die een voorstadium zijn van kanker en die ook een verhoogde expressie van CYP1B1 hebben.22 Gezien het succes van deze patiënt zouden salvestrolen bij meer gevallen van BPH geprobeerd kunnen worden, vooral wanneer conventionele behandeling er niet in is geslaagd verlichting te brengen.

Conclusie

Deze casussen bieden hoop aan die artsen en patiënten die kanker willen aanpakken door een nutritionele benadering te volgen al dan niet samen met een conventionele behandeling.

Verklaring van Geïnformeerde Toestemming

Er werd van deze patiënten schriftelijke toestemming verkregen voor de publicatie van dit rapport. De redacteur heeft ervoor gezorgd dat alle gegevens die iemand zouden kunnen identificeren veranderd zijn om zo de anonimiteit van de patiënten te waarborgen, maar heeft wel zeker gemaakt dat de technische aspecten van dit artikel hierdoor niet werden aangetast.

Tegenstrijdige Belangen

Dr. Brian Schaefer is een directeur van Acquired Intelligence Inc, de Canadese en Amerikaanse distributeur van Salvestrolen; professor Gerry Potter, Dr. Robbie Wood en professor Dan Burke zijn aandeelhouders van het Britse Salvestrol Natural Products, dat de Salvestrol technologie ontwikkeld heeft.

Referenties

 1. Potter GA: The role of CYP 1B1 as a tumour suppressor enzyme. Br J Cancer, 2002;86 (Suppl 1): S12.
 2. Potter GA, Patterson LH, Wanogho E, et al: The cancer preventative agent resveratrol is converted to the anticancer agent piceatonnal by the cytochrome P450 enzyme CYP 1B1. Br J Cancer, 2002; 86: 774-778.
 3. Tan HL, Beresford K, Butler PC, et al: Salvestrols – natural anticancer prodrugs in the diet. J Pharm Pharmacol, 2007; 59: S158.
 4. Potter GA, Burke DM: Salvestrols – natural products with tumour selective activity. J Orthomol Med, 2006; 21: 34-36.
 5. Tan HL, Butler PC, Burke MD, et al: Salvestrols: a new perspective in nutritional research. J Orthomol Med, 2007; 22: 39-47.
 6. Murray GI, Taylor MC, McFadyen MCE, et al: Tumor specific expression of cytochrome P450 CYP 1B1. Cancer Res, 1997; 57: 3026-3031.
 7. McFadyen MCE, Melvin WT, Murray GI: Cytochrome P450 CYP1B1 activity in renal cell carcinoma. Br J Cancer, 2004; 91: 966-971.
 8. McFadyen MCE, Cruickshank ME, Miller ID, et al: Cytochrome P450 CYP1B1 over-expression in primary and metastatic ovarian cancer. Br J Cancer, 2001; 85: 242-246.
 9. Ware WR: Nutrition and the prevention and treatment of cancer: association of cytochrome P450 CYP1B1 with the role of fruit and fruit extracts. Integrative Cancer Therapies, 2009; 8: 22-28.
 10. Ware WR: P450 CYP1B1 mediated fluorescent tumor markers: A potentially useful approach for photodynamic therapy, diagnosis and establishing surgical margins. Med Hypotheses, 2009; 72: 67-70.
 11. Schaefer BA: Early cancer detection. Proceedings of the 39th Orthomolecular Medicine Today Conference. Vancouver, BC. April 30, 2010.
 12. Daniel O, Meier, MS, Schlatter J, et al: Selected phenolic compounds in cultivated plants: Ecologic functions, health implications, and modulation by pesticides. Environ Health Perspect, 1999; 107: 109-114.
 13. Magee JB, Smith BJ, Rimando A: Resveratrol content of muscadine berries is affected by disease control spray program. Hortscience, 2002; 37: 358-361.
 14. Li NC, Wakeman M: High-performance liquid chromatography comparison of eight beneficial secondary plant metabolites in the flesh and peel or 15 varieties of apples. J Pharm Pharmacol, 2007; S1: A132.
 15. Schaefer BA, Hoon LT, Burke DM, et al: Nutrition and Cancer: Salvestrol case studies. J Orthomol Med, 2007; 22: 177-182.
 16. Schaefer BA, Dooner C, Burke DM, et al: Nutrition and cancer: further case studies involving Salvestrol. J Orthomol Med, 2010; 25: 17-23.
 17. Schaefer BA: Salvestrols. Nature’s defence against cancer: linking diet and cancer. Canada. Clinical Intelligence Corp. 2012.
 18. Del Giudice I, Chiaretti S, Tavolaro S, et al: Spontaneous regression of chronic lymphocytic leukemia: clinical and biologic features of 9 cases. Blood, 2009; 114: 638-646.
 19. du Bois A, Lück HJ, Meier W, et al : A randomized clinical trial of cisplatin/paclitaxel versus carboplatin/paclitaxel as first-line treatment of ovarian cancer. J Natl Cancer Inst, 2003; 95: 1320-1329.
 20. Vasey PA, Jayson GC, Gordon A, et al: Phase III randomized trial of docetaxel-carboplatin versus paclitaxel-carboplatin as first-line chemotherapy for ovarian carcinoma. J Natl Cancer Inst, 2004; 96: 1682-1691.
 21. Neijt JP, Engelholm SA, Tuxen MK, et al: Exploratory phase III study of paclitaxel and cisplatin versus paclitaxel and carboplatin in advanced ovarian cancer. J Clin Oncol, 2000; 18: 3084-3092.
 22. Carnell DM, Smith RE, Daley FM, et al: Target validation of cytochrome P450 CYP1B1 in prostate carcinoma with protein expression in associated hyperplastic and premalignant tissue. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2004; 58: 500-509.
 23. Vosianov AF, Romanenko AM, Zabarko LB, et al: Prostatic intraepithelial neoplasia and apoptosis in benign prostatic hyperplasia before and after the Chernobyl accident in Ukraine. Pathol Oncol Res, 1999; 5: 28-31.
Copyright © 2024 Stichting Orthokennis. Alle rechten voorbehouden. Op alle teksten, afbeeldingen, foto's, figuren, tabellen en overige informatie op deze website berust het kopijrecht/auteursrecht. Niets van deze website mag zonder toestemming van stichting Orthokennis worden overgenomen of gekopieerd. Deze informatie mag wel worden bekeken op een scherm, gedownload worden of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “Copyright © Stichting Orthokennis”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.