Mogelijk gemaakt door:

Zinksuppletie verlaagt risico op symptomatische COVID-19

10-05-2022

Zink heeft belangrijke antivirale eigenschappen. Het zorgt onder andere voor remming van de virusreplicatie en ondersteunt de aanmaak van lichaamseigen antivirale stoffen. Een lage zinkstatus is geassocieerd met een ernstiger verloop van COVID-19. Een recente studie toonde aan dat zinksuppletie preventief werkt tegen COVID-19. 

Opzet van de studie
Voor deze studie werden 104 proefpersonen geselecteerd uit het patiëntenbestand van een centrum voor eerstelijnszorg in Florida. Deze groep kreeg dagelijks een supplement met 10, 25 of 50 mg zink. Vooraf werd elke deelnemer in de zinkgroep getest op de aanwezigheid van antistoffen tegen SARS-CoV2 in het bloed. Deelnemers met een positieve uitslag werden uitgesloten van deelname. Uit een ander eerstelijnszorgcentrum in dezelfde regio werd een controlegroep geselecteerd van 96 personen die niet dagelijks zink namen en die geen symptomatische CIVID-19 hadden gehad. Alle deelnemers vulden tijdens routinecontroles die elke 2-3 weken plaatsvonden vragenlijsten in over de aanwezigheid van symptomen die op COVID-19 duidden.

Resultaten
Na 4 maanden bleek het risico op een symptomatische SARS-CoV2-infectie bijna zesmaal zo hoog te zijn in de controlegroep. Van de proefpersonen die zink namen, kreeg 1,9% COVID-19 tegenover 10,4% in de controlegroep. In de groep die 10 mg zink kreeg, waren geen gevallen van COVID-19, in de beide overige groepen was er elk 1 geval. De gemiddelde leeftijd en de prevalentie van comorbiditeiten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en hoge bloeddruk lagen gemiddeld hoger in de zinkgroep vergeleken met de controlegroep. Wanneer werd gecorrigeerd voor deze factoren bleek de kans om in de zinkgroep COVID-19 te krijgen zelfs zevenmaal lager. Het effect van vitamine D kon mogelijkerwijs worden uitgesloten, aangezien het gemiddelde serumgehalte vitamine D in de zinkgroep 103 nmol/l bedroeg en in de controlegroep 86 nmol/l.

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat zink een mogelijk veelbelovend mineraal is ter preventie van (ernstige) symptomatische COVID-19. Deze studie toont aan dat zink mogelijk al in lage doseringen effectief is.

Referentie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34966750/

Terug