Mogelijk gemaakt door:

Vitamine D-tekort nog steeds wijdverbreid onder Europeanen

20-09-2016

Over de hele wereld hebben veel mensen een vitamine D-tekort. Dit geldt ook voor Europeanen. In een meta-analyse zijn gegevens over de vitamine D-status bijeengebracht van veertien Europese bevolkingsstudies, waarvan twee uit Nederland, de New Hoorn Study en Longitudinal Aging Study Amsterdam. Uit deze nieuwe analyse blijkt dat maar liefst 40,4% van de Europeanen een vitamine D-tekort heeft, gedefinieerd als een serumcalcidiolspiegel lager dan 50 nmol/l. Idealiter is de calcidiolspiegel hoger dan 75 nmol/l.

Binnen het internationale Vitamin D Standardization Program (VDSP) zijn protocollen ontwikkeld voor het standaardiseren van gemeten serumcalcidiolwaarden in bevolkingsonderzoek, zodat de uitkomsten van studies uit verschillende landen beter naast elkaar gelegd kunnen worden. De VDSP protocollen zijn in deze meta-analyse gebruikt om het vitamine D-tekort in verschillende Europese landen (waaronder Denemarken, Noorwegen, Griekenland, Ierland, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Finland, IJsland) nauwkeuriger in kaart te brengen. De onderzoekers bekeken de vitamine D-status van 55.844 Europeanen, waaronder kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.

Van de onderzochte Europeanen blijkt 40,4% een calcidiolspiegel < 50 nmol/l te hebben. Naar aantallen vertaald betekent dit dat 6,8 miljoen Nederlanders, 44,9 miljoen Duitsers, 2,1 miljoen Ieren, 32,6 miljoen Britten en vele miljoenen mensen in andere Europese landen een vitamine D-tekort hebben. Gemiddeld over het jaar genomen heeft 13% van de Europeanen zelfs een calcidiolspiegel < 30 nmol/l (ernstig vitamine D-tekort), terwijl tussen oktober en maart 17,7% en tussen april en november 8,3% van de mensen een calcidiolspiegel < 30 nmol/l heeft. Het percentage mensen met een donkere huidskleur dat een calcidiolspiegel < 30 nmol/l heeft, is 3 tot 71 keer hoger dan bij mensen met een lichte huidskleur. Ook hebben adolescenten meer kans op een vitamine D-tekort, zelfs meer dan ouderen. Van de Nederlanders heeft 68% een calcidiolspiegel < 75 nmol/l, 28,5% een calcidiolspiegel < 50 nmol/l, 4,6% een calcidiolspiegel < 30nmol/l en 2,4% een calcidiolspiegel < 25 nmol/l. Slechts bij 32% van de Nederlanders is sprake van een optimale vitamine D-status. Nederlandse volwassenen hebben vaker een vitamine D-tekort dan volwassenen uit Finland, Noorwegen of IJsland, zeer waarschijnlijk omdat mensen in noordelijker gelegen landen gewend zijn vitamine D-supplementen en/of vitamine D-verrijkte voedingsmiddelen te gebruiken. Nederlandse kinderen en adolescenten hebben vaker een vitamine D-tekort dan leeftijdsgenoten uit zuidelijker gelegen landen zoals Italië en Spanje.

Gezien de impact op de gezondheid is het verontrustend te constateren dat zoveel Europeanen een vitamine D-tekort hebben. Het is van groot belang dat op Europees niveau maatregelen worden getroffen om het wijdverbreide vitamine D-tekort in te dammen.

Referenties

Cashman KD et al. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr. 2016;103(4):1033-44.

Terug