Mogelijk gemaakt door:

Vitamine A-deficiëntie geassocieerd met schildklierdisfunctie

10-03-2023

Vitamine A-deficiëntie komt veel voor bij mensen met obesitas. Uitkomsten van een klinische studie onder obese mensen laten zien dat er een verband bestaat tussen lage vitamine A-bloedwaarden en subklinische hypothyreoïdie. Bovendien tonen de onderzoekers aan dat gewichtsverlies kan resulteren in hogere vitamine A-waarden en een verbetering van de schildklierfunctie.

Opzet van de studie
In de studie werden 976 mensen met obesitas geïncludeerd. Zij werden op basis van hun vitamine A-status (deficiënt [200 ng/ml], marginaal deficiënt [200-300 ng/ml] of normaal [≥300 ng/ml]) verdeeld over drie groepen. Ook werd gekeken naar de schildklierfunctie - waarvoor bloedwaarden van vrij T4, vrij T3, totaal T4, totaal T3 en TSH werden bepaald – en naar het glucose- en vetmetabolisme. Van de 976 deelnemers ondergingen 244 personen een maagverkleining via een kijkoperatie (laparoscopisch).

Resultaten
In totaal had 37% van de deelnemers subklinische hypothyreoïdie. Bij deze groep kwam een vitamine A-tekort significant vaker voor dan in de groep met een normale schildklierfunctie. De groep met een vitamine A-deficiëntie had lagere vrij T4-waarden en hogere TSH-waarden dan de groep met een normale vitamine A-status. Mensen die een maagverkleining ondergingen, verloren aanzienlijk veel gewicht en hun glucose- en vetmetabolisme verbeterden. Bovendien nam bij de subgroep die aan subklinische hypothyreoïdie leed, de vitamine A-bloedwaarde significant toe en daalde de TSH-waarde ten opzichte van de waarde van voor de operatie.

Conclusie
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat de vitamine A-status gerelateerd is aan de schildklierfunctie. Mensen met obesitas hebben vaker dan gemiddeld lage vitamine A-waarden. Een normale vitamine A-status beschermt mogelijk tegen schildklierdisfunctie bij deze mensen. Gewichtsverlies na een maagverkleining leidt tot hogere vitamine A-waarden en verbetering van de schildklierfunctie.

Referentie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35399676/

Terug