Mogelijk gemaakt door:

Relevantie vit B12, vit D, macro- en micro-elementen bij diabetische oudere patiënten

04-04-2019

De relevantie van vitamine B12, vitamine D, macro- en micro-elementen bij diabetische oudere patiënten

Tekorten aan vitaminen en/of mineralen kunnen het glucosemetabolisme verstoren. Ouderen met diabetes type 2 zijn meer vatbaar voor vitamine- en mineraaltekorten. Het doel van deze studie was om concentraties van vitamine B12, vitamine D en macro- en micro-elementen bij diabetische oudere patiënten te analyseren. Aan het onderzoek namen 347 patiënten deel met diabetes type 2, waarvan 247 ouderen (mediaan 76 jaar, SenDM-groep) en 100 van middelbare leeftijd (mediaan 59 jaar,  Y-DM-groep) en 320 patiënten van 65 jaar en ouder zonder diabetes type 2 (gemiddeld 77 jaar oud - Sen-nonDM)  als controlegroep. Klinische en biochemische kenmerken van de patiënten werden geregistreerd (ingenomen geneesmiddelen en glucoseconcentratie, geglyceerd hemoglobineniveau, volledig bloedbeeld, concentratie van Na-, K-, Ca-, Fe- en vitamine D en B12 in serum).

Alle oudere patiënten hadden een vitamine D-tekort. De vitamine B12-serumspiegel lag onder de referentiewaarde bij 15,6% van de patiënten in de SenDM-groep. Er werden geen significante verschillen in natrium en kalium waargenomen tussen de onderzochte groepen. 30,7% van de SenDM-groep had een ijzer tekort. In de SenDM-groep ontwikkelden de deelnemers met vitamine B12-deficiëntie geen macrocytische anemie, terwijl de ijzer-deficiënte patiënten met diabetes type 2 de neiging hadden om microcytische anemie te ontwikkelen. De prevalentie van vitaminetekorten bij oudere patiënten met diabetes type 2 blijkt  klinisch relevant. Volgens het onderzoek hebben oudere patiënten met diabetes type 2 een klinische predispositie voor ijzertekorten. De onderzoekers raden daarom aan om bij ouderen met diabetes type 2 de vitamine B12-, vitamine D- en ijzerconcentraties te volgen om een volledig klinisch beeld te ontwikkelen; dit kan de behandelopties versnellen en de resultaten verbeteren.

Referentie
Dziegielewska-Gesiak S1  et all. J Biol Regul Homeost Agents. 2019 Mar 28;33(2). Department of Internal Medicine, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30919610

Terug