Mogelijk gemaakt door:

Myo-inositol en selenium effectief bij Hashimoto

08-11-2022

Hypothyroïdie (een traag werkende schildklier) is vaak het gevolg van een auto-immuunziekte van de schildklier (ziekte van Hashimoto, auto-immuunthyreoïditis). Hierbij gaat de schildklierfunctie veelal geleidelijk achteruit door chronische ontsteking en beschadiging van de schildklier. Regulier wordt klinische (symptomatische) hypothyreoïdie doorgaans behandeld met synthetisch schildklierhormoon (levothyroxine). Bij subklinische (milde, meestal asymptomatische) hypothyreoïdie (SCH) wordt in het algemeen afgezien van hormoonsuppletie. Er wordt afgewacht of de schildklierfunctie spontaan herstelt of dusdanig verslechtert dat hormoonsuppletie geïndiceerd is. Italiaans onderzoek laat zien dat er ook andere mogelijkheden zijn. Men onderzocht het effect van myo-inositol in combinatie met selenium op het herstel van een normale schildklierfunctie bij personen met Hashimoto. De resultaten bleken verbluffend.

Opzet van de studie
Aan de studie namen 86 volwassenen deel met een gemiddelde leeftijd van 42 jaar. Bij alle deelnemers was er sprake van de ziekte van Hashimoto (anti-TPO en/of anti-Tg), verhoogde TSH (3-6 mU/l) en normale fT4 en fT3 (subklinisch hypothyreoïdie). De proefpersonen kregen gedurende 6 maanden dagelijks 600 mg myo-inositol en 83 mcg selenium. Bij aanvang en na afloop van de studie werden TSH-spiegels, anti-TPO en anti-Tg, fT3 en fT4 gemeten middels bloedbepaling. De kwaliteit van leven van de deelnemers werd geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst.

Resultaten
Na 6 maanden suppletie met myo-inositol en selenium bleek de TSH-spiegel van de deelnemers significant verbeterd van gemiddeld 4,32 mU/l naar 3,12 mU/l. Anti-TPO daalde significant van 721 naar 620 IU/ml en anti-TG van 345 naar 289 IU/ml. Daarnaast waren de serumspiegels van fT3 en fT4 licht maar significant hoger (binnen de normaalwaarden) aan het einde van de studie en verbeterde de (subjectieve) kwaliteit van leven significant. Dat de TSH-spiegel daalde en tegelijkertijd de fT3- en fT4-spiegels iets stegen, heeft vermoedelijk te maken met afname van TSH-resistentie in thyrocyten.

Conclusie
De onderzoekers concluderen dat gebruik van myo-inositol in combinatie met selenium, de TSH-, anti-TPO- en anti-Tg-spiegels significant verlaagt en het schildklierhormoon verbetert waardoor euthyreoïdie (normale schildklierfunctie) wordt hersteld bij patiënten met de diagnose auto-immuunthyreoïditis. Myo-inositol en selenium zouden hiermee effectief therapeutisch ingezet kunnen worden bij de ziekte van Hashimoto.

Referentie
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28293260/

 

Terug