Mogelijk gemaakt door:

Kortere beademingsduur op de ic door gebruik van vitamine C

03-12-2020

Dat vitamine C belangrijk is voor de gezondheid is al heel lang bekend. Het ondersteunt onder andere een goede conditie van hart en bloedvaten, heeft een positieve werking op het zenuwstelsel en is belangrijk voor het immuunsysteem. Bij ernstig zieke patiënten blijkt de behoefte aan vitamine C extra hoog te zijn. Dit suggereert dat hoe zieker de patiënt is, hoe groter de kans is dat hij baat heeft bij extra vitamine C. Een recente meta-analyse laat zien dat vitamine C een positief effect heeft op de beademingsduur van patiënten die op een intensivecare-unit worden verpleegd.

Eerder onderzoek toonde aan dat vitamine C de opnametijd op de ic en de beademingsduur kan verkorten. Nu wilden de onderzoekers bestuderen of er een verband bestaat tussen de ernst van de ziekte en een positief effect van vitamine C. Als maatstaf voor de ernst van de ziekte werd beademingsduur gebruikt. Om het effect goed te kunnen meten, werden er uitsluitend studies gebruikt waarbij sprake was van een controlegroep.

Opzet van de studie
De studie werd opgezet als een meta-analyse, waarbij de resultaten van 8 studies uit de databases Cochrane, Medline en Scopus werden samengevoegd. Het ging in totaal om 685 in het ziekenhuis opgenomen patiënten die kunstmatig werden beademd. Bij alle onderzoeken kreeg één groep patiënten vitamine C toegediend terwijl de controlegroep dit niet kreeg. De onderzoekers vergeleken bij beide groepen de beademingsduur, om zo het effect van vitamine C te kunnen beoordelen. De dosering vitamine C en gebruiksduur konden per studie verschillen.

Resultaten
Uit de studie bleek dat het gebruik van vitamine C de beademingsduur gemiddeld met maar liefst 14% verkortte. Voor patiënten met de langste beademingsduur en daarmee de meest ernstig zieke patiënten, bleek het voordeel van vitamine C nog groter te zijn. In 5 onderzoeken met in totaal 471 patiënten die meer dan 10 uur beademing nodig hadden, bleek 1 tot 6 gram vitamine C de beademingsduur zelfs met 25% te verkorten.

Conclusie
De onderzoekers concludeerden dat vitamine C tijdens de behandeling de beademingsduur van op de ic opgenomen patiënten aanzienlijk kan verkorten. Het positieve effect bij patiënten die langer beademd werden, was zelfs nog groter. De onderzoekers gaan ervan uit dat hoe langer men beademd dient te worden, des te ernstiger de patiënt er doorgaans aan toe is. Zij geven aan dat het voor toekomstig onderzoek daarom van belang kan zijn om vooraf een inschatting van de ernst van de ziekte te maken. Daarnaast dient er verder onderzoek gedaan te worden naar de optimale dosering.

Bron
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7006137/

Terug