Mogelijk gemaakt door:

Studie: hogere biologische beschikbaarheid liposomale vitamine C

08-12-2021

Een Indiase studie onderzocht het verschil in biologische beschikbaarheid tussen liposomale en niet-liposomale vitamine C bij gezonde volwassenen. Zij kwamen tot de conclusie dat vloeibare liposomale vitamine C beter opneembaar is dan niet-liposomale.  

Opzet van de studie 
De studie werd opgezet als een gerandomiseerd open-label cross-over onderzoek. De studie duurde 10 dagen. De onderzoeksgroep van 24 volwassenen werd in 2 groepen verdeeld. De eerste groep kreeg eenmalig 1000 mg (5 ml) orale liposomale vitamine C toegediend, terwijl de tweede groep een vergelijkbare dosis niet-liposomale vitamine C kreeg. Er werd gebruikgemaakt van vloeibare liposomale vitamine C. Bij een liposoom bevindt de werkzame stof zich in het midden van een vetbolletje met een dubbele laag fosfolipiden. Na een aantal dagen kreeg de groep liposomale vitamine C-gebruikers een eenmalige dosis van de niet-liposomale vorm en de andere groep de liposomale. Op verschillende momenten werden bloedmonsters van de deelnemers genomen, aan de hand waarvan de concentratie vitamine C in het bloedplasma werd gemeten.   

Resultaten 
Zowel bij de liposomale als niet-liposomale vitamine C bleek de concentratie vitamine C in het bloedplasma, circa 4 uur na inname het hoogste. De concentratie liposomale vitamine C was echter significant hoger (5,23 ten opzichte van 2,17 mg/dl). Ook de totaal gemeten concentratie over een tijdsbestek van 24 uur bleek significant hoger dan bij de niet-liposomale vorm. Liposomale vitamine C bleek een hogere biologische beschikbaarheid te hebben en 1,77 keer meer in het bloedplasma te worden gevonden.  

Conclusie 
De onderzoekers suggereren dat liposomale vitamine C een hogere biologische beschikbaarheid heeft dan niet-liposomale vitamine C. Bovendien is het door de vloeibare vorm makkelijk te doseren en in te nemen en werd het goed verdragen zonder bijwerkingen.

Terug