Gesponsord door:

Elektrolyten voorkomen spierkramp beter dan alleen water

04-04-2019

Elke sporter heeft wel eens te maken met spierkramp. Water met toevoeging van elektrolyten zou hierbij kunnen helpen. In een onderzoek (2019) werd het effect vergeleken tussen de inname van water en water met elektrolyten wat betreft het voorkomen van spierkrampen na dehydratatie. Elektrolyten zijn in een vloeistof opgeloste mineralen in ionische vorm. Dat wil zeggen niet in verbinding met andere elementen, maar als losse elektrisch geladen deeltjes. Belangrijke elektrolyten zijn natrium, kalium, chloride en magnesium.

Voor dit onderzoek werden tien gezonde mannen geselecteerd die heuvelafwaarts renden bij een buitentemperatuur van zo’n 36 graden Celsius, totdat hun lichaamsmassa met 2% was verminderd (door dehydratatie). Tien minuten na het rennen werd ofwel water of water met elektrolyten ingenomen. Door middel van elektrische stimulatie van bepaalde spieren kan kramp worden veroorzaakt. De frequentie die hiervoor nodig is, wordt de ‘drempelfrequentie’ genoemd. De drempelfrequentie (gemeten in Hz) drukt dus de mate van vatbaarheid voor kramp uit. In deze studie werd door middel van elektroden op het dominante been vastgesteld wat vóór en onmiddellijk ná het rennen de drempelfrequentie was, en 30 en 60 minuten ná de inname van water of water met elektrolyten. Ook werden er bloedmonsters genomen, vóór, onmiddellijk na en 80 minuten na het rennen. Hiermee werd onder andere de serumconcentratie van natrium, kalium, magnesium en chloride gemeten.

De vatbaarheid voor spierkrampen was onmiddellijk na het rennen niet anders dan vooraf in de groep die alleen water kreeg ten opzichte van de groep die water met elektrolyten kreeg. De vatbaarheid voor spierkrampen nam na 30 en 60 minuten echter steeds verder toe in de groep die alleen water kreeg, maar nam juist af in de groep die water met elektrolyten kreeg. Uit de bloedmonsters bleek dat de natrium- en chloridespiegels daalden na inname van alleen water, maar gelijk bleven wanneer de proefpersonen water met elektrolyten kregen. Deze resultaten suggereren dat waterinname na dehydratatie de spieren vatbaarder maakt voor spierkramp veroorzaakt door elektrische stimulatie. Dit is waarschijnlijk het gevolg van verdunning van elektrolyten. Wanneer water met elektrolyten wordt gebruikt na dehydratatie, neemt de vatbaarheid voor spierkramp juist af.

Referentie
BMJ Open Sport Exerc Med. 2019 Mar 5;5(1):e000478. doi: 10.1136/bmjsem-2018-000478. eCollection 2019. Lau WY1, Kato H2, Nosaka K1https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30899546

Terug