Gesponsord door:

Privacyverklaring

Privacyverklaring van stichting OrthoKennis

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van stichting OrthoKennis, inclusief printmedia, radio en televisie en internet.

Door het bezoeken van www.orthokennis.nl en door gebruik te maken van de diensten die stichting OrthoKennis biedt, gaat u akkoord met het verwerken van informatie over u (“persoonsgegevens”) volgens de voorwaarden die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

Privacy

Wanneer u onze website bezoekt en een bestelling plaatst of zich aanmeldt voor een clinic, vragen we u om uw persoonsgegevens in te voeren, zoals uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Het doel daarvan is zodat wij u de bestelling of dienst kunnen leveren. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om u brochures of ander materiaal toe te sturen, zoals een (digitale) nieuwsbrief, waarvoor u zich op ieder moment weer kunt afmelden. Daarnaast worden uw gegevens gedeeld met de sponsor Vitals Voedingssupplementen en krijgt u hun maandelijkse (digitale) nieuwsbrief toegezonden en kunt u mogelijk door hen benaderd worden via e-mail of telefoon. U kunt zich ook hiervoor op ieder gewenst moment afmelden.

Stichting OrthoKennis gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens bewaard en gebruikt. Stichting OrthoKennis is aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is als zodanig ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens niet openbaar maken aan onbevoegde personen of instanties. Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met de sponsor Vitals Voedingssupplementen en door ons zorgvuldig geselecteerde partijen die wij betrekken bij de uitvoering van de overeenkomst en/of bij onze marketingactiviteiten.

Wijzigingen persoonsgegevens en verzoeken om stopzetting contact

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens. Stichting OrthoKennis is niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld, voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op grond van door u niet tijdig gecorrigeerde persoonsgegevens.

U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken geen contact meer met u op te nemen. Indien u op enig moment wenst dat wij geen contact meer met u zoeken, schrijf dan naar:

Stichting Orthokennis                                                                                                                                                                               Afdeling Klantenservice                                                                                                                                           Pieter Lieftinckweg 29
1505HX Zaandam

Om u af te melden voor e-mailberichten kunt u de afmeldlink in de door u ontvangen e-mail aanklikken. Ook kunt u contact opnemen met ons via e-mail of telefoon.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U hebt recht op een afschrift van de gegevens over u die wij in ons bezit hebben. U kunt verzoeken om de aanpassing of verwijdering van gegevens waarvan u denkt dat deze onjuist zijn. Verzoeken om toegang tot de gegevens door de betrokkene moeten schriftelijk worden gericht aan:

Stichting Orthokennis                                                                                                                                                                               Afdeling Klantenservice                                                                                                                                           Pieter Lieftinckweg 29
1505HX Zaandam

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting OrthoKennis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit document en het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen over ons privacybeleid

Mocht u vragen of zorgen over ons cookiebeleid hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met een van de medewerkers.