OrhtoKennis
home | research | nieuws | cursussen | links | contact Nederlands Duits

Item

30-10-2007

ADHD, wat moet je ermee?

In 1987 werd op een vergadering van de American Psychiatric Association Committee met een meerderheid van stemmen tot de “wetenschappelijke ontdekking” van ADHD besloten. De enige manier waarop ADHD bij een kind vastgesteld wordt is op basis van symptomen zoals vermeld in het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Het is een subjectief proces waar geen objectieve diagnose of testen bij aan te pas komen. De veronderstelde symptomen zijn onder andere:

Aandacht
- Let niet op details of maakt onzorgvuldige fouten in schoolwerk of andere taken, het werk is vaak slordig of onverzorgd;
- Heeft moeite zijn aandacht erbij te houden tijdens taken of spelactiviteiten;
- Heeft moeite om te volharden in taken tot ze zijn afgerond; lijkt afwezig en lijkt niet te luisteren;
- Is niet in staat om schoolwerk, taken of andere verplichtingen te voltooien.

Hyperactiviteit
- Veelvuldig friemelen met de handen of voeten of wiebelen in zijn stoel;
- Vaak van zijn plek komen in de klas of in andere situaties waar men eigenlijk hoort te blijven zitten;
- Rent of klimt vaak overmatig veel in situaties waarin dat ongepast is;
- Heeft vaak moeite om rustig deel te nemen aan vrijetijdsbestedingen of spelen; praat vaak overmatig veel.

Impulsiviteit
- Geeft vaak al antwoorden voordat vragen zijn voltooid;
- Heeft moeite om op zijn beurt te wachten;
- Onderbreekt anderen of stoort ze bij gesprekken of spelletjes.

Je zou natuurlijk ook van mening kunnen zijn dat dit geen symptomen zijn van een stoornis maar normale verschijnselen die horen bij het opgroeiende kind en de veranderingen die daarbij komen kijken. Of misschien reacties op veranderingen in onderwijsmethoden, de thuissituatie, vrijetijdsbesteding of de voeding. Het is maar een idee.

Medicijnen
Nu is het op zich al erg genoeg om een kind en diens ouders op te zadelen met het idee dat het kind een stoornis heeft, als dit in feite niet zo is. Nog erger wordt het als daar medicijnen voor worden voorgeschreven. Ritalin en andere medicatie die wordt voorgeschreven heeft vele felle tegenstanders. De psychiatrie geeft zelf al aan dat de medicatie ADHD niet kan genezen, dus het kind zit er wel een tijdje aan vast en het is geen mild medicijn. Zo zijn een aantal van de bijwerkingen: hyperactiviteit, spreekdrang, (terwijl het die twee eigenlijk hoort te beteugelen), hartritmestoornissen, hoofdpijn, angst en suïcidale gedachten. Zelfs de Jellinek kliniek geeft aan dat Ritalin hetzelfde werkt als cocaïne.

Een scala aan journalisten, artsen en ideële stichtingen verdenkt ook in dit geval de farmaceutische industrie ervan dat zij aan de wieg hebben gestaan van de psychiatrische vaststelling van het bestaan van ADHD. Het patent op Ritalin is inmiddels vervallen en in 2004 was de omzet in de VS nog ‘maar’ $60 miljoen. Strattera en Adderall XR hebben nog wel patenten en hebben in 2004 respectievelijk $552 miljoen en $607 miljoen omgezet. Het aantal patiënten in de VS waarbij ADHD is gediagnosticeerd ligt volgens de laatste cijfers tussen de 5 en 7 miljoen. Ook een teken aan de wand over het gevaar van ADHD medicatie is de zwarte markt die ervoor ontstaat. In 2001 gebruikte 5,9% van de mannelijke studenten in de VS Ritalin, Dexedrine of Adderall zonder voorschrift!

De Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) stelde in februari van dit jaar nieuwe richtlijnen op waarbij de bijsluiters van ADHD medicijnen gebruikers voortaan dienden te waarschuwen tegen mogelijke bijwerkingen zoals hartklachten en psychotisch gedrag. Critici zien in deze maatregel van de FDA een slimme truc om te voorkomen dat ADHD medicijnen van de markt worden gehaald. Door deze waarschuwingen (die de meeste artsen en consumenten blijkbaar negeren) verplicht te stellen wordt de verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik van deze middelen impliciet bij de consument gelegd. Zelfs uit eigen hoek komt kritiek op het voorschrijven van ADHD medicijnen. In het augustusnummer van het Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry verschenen enkele zorgwekkende analyses. Allereerst blijkt hun nut beperkt te zijn. Verder is het zo dat kinderen die Ritalin slikken gemakkelijker gaan experimenteren met alcohol en drugs dan hun leeftijdsgenoten. Ook is het risico groter dat ze met de politie in aanraking komen door diefstal of vechtpartijen. Uit een ander onderzoek blijkt dat deze kinderen kleiner blijven en een lager gewicht bereiken dan niet-slikkers.

De New York Times heeft onderzoek gedaan naar hoeveel geld psychiaters ontvangen van farmaceutische bedrijven. In Minnesota – de enige staat waar artsen verplicht zijn deze ontvangsten te rapporteren – bleek maar liefst eenderde van de psychiaters tussen 1997 en 2005 geld te hebben gekregen van farmaceuten. Hieronder zijn ook de laatste acht presidenten van de Minnesota Psychiatric Association. Het bedrag dat psychiaters ontvingen is tussen 2000 en 2005 maar liefst verzesvoudigd tot 1,6 miljoen dollar. De New York Times stelt dat steeds meer kinderen antipsychotica krijgen voorgeschreven door psychiaters die geld krijgen van de producenten van deze middelen. Uit het onderzoek bleek dat de psychiaters die meer dan 5000 dollar ontvingen, drie keer zo vaak deze middelen voorschreven aan kinderen dan psychiaters die minder of geen geld ontvingen.

Nederland
Ondertussen stijgt het ADHD pillengebruik in Nederland explosief: in 2006 is het gebruik van ADHD medicijnen met dertig procent gestegen. De eerste cijfers over 2007 laten zien dat deze trend onverminderd doorzet. De komst van nieuwe ADHD-middelen op de markt zou hiervan mede de oorzaak zijn. Naast Ritalin dat jarenlang het enige ADHD medicijn was, zijn nu ook Concerta en Strattera verkrijgbaar. Het aantal voorschriften van alle drie de middelen is fors gestegen. Werden er in 2004 nog 300.000 recepten uitgeschreven, eind 2007 zal dit aantal gestegen zijn naar 615.000. Een kwart van de 100.000 personen die deze middelen gebruiken is jonger dan tien jaar.

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck die in diverse psychiatrische ziekenhuizen werkt, waarschuwt in zijn boek ADHD medicatie: Medische blunder voor het toedienen van Ritalin en Concerta. Haesbrouck raakte gealarmeerd omdat in de laatste vier jaren de Belgische psychiatrische ziekenhuizen te maken zouden hebben gekregen met een verzesvoudiging van de opnames van verslaafde en karaktergestoorde methylfenidaatpatiënten. Methylfenidaat is het werkzame bestanddeel van Concerta en Ritalin.

Mocht u iemand behandelen die wil stoppen met ADHD medicatie dan kunt u voor adviezen over ondersteuning met supplementen o.a. kijken op www.theroadback.org.

Bronnen:
www.ncrm.nl
www.cchr.org
www.blockcenter.com
www.adhdfraud.org
www.nida.nih.gov
www.latimes.com
naar nieuwsoverzicht